Biblioteksstatisktik

Poika lukee kirjastossa

Undervisnings- och kulturministeriet svarar tillsammans med regionförvaltningsverken för de kommunala allmänna bibliotekens statistikföring. Nationalbiblioteket samlat information om de vetenskapliga biblioteken.

 

Statistik över de allmänna biblioteken

I statistikdatabasen för allmänna bibliotek har man samlat grundläggande statistik över de allmänna biblioteken sedan 1999. Genom att använda visualisering av statistikinformationen kan man göra upp olika statistikskisser och grafer.

Den riksomfattande informationen har analyserats av regionförvaltingsverken och används som grund för den regionala och nationella utvecklingen, beslutsfattandet och för den nationella utvärderingen.

Statistik över de vetenskapliga biblioteken

Den gemensamma statistiken över de vetenskapliga biblioteken innehåller information om nationalbiblioteket, universitetsbiblioteken, yrkeshögskolebiblioteken samt ett antal specialbibliotek.

I statistikdatabasen för vetenskapliga bibliotek samlas den årliga statistikinformationen över Finlands vetenskapliga bibliotek i enlighet med den internationella biblioteksstatistikstandarden. Nationalbiblioteket upprätthåller databasen.

 

Ytterligare information