Undervisnings- och kulturministeriets ansvarsområden

Undervisnings- och kulturministeriet (UKM)  svarar för utvecklandet av Finlands utbildnings-, forsknings-, kultur-, idrotts- och ungdomspolitik samt för det internationella samarbetet. Till ministeriets verksamhetsområde hör således småbarnsfostran, utbildning, studiestödet, forskning, konst och kultur, upphovsrätt, idrott, ungdomsarbete, bibliotek och kyrkliga ärenden.

Småbarns­pedagogik

Daghem, familjedagvård, övrig småbarnspedagogik...

Småbarnspedagogik >

Allmänbildande utbildning

Förskoleundervisning, grundskola, gymnasium, fritt bildningsarbete, grundläggande konstundervisning...

Allmänbildande utbildning >

Yrkesutbildning

Yyrkesexamina, yrkesinstitut...

Yrkesutbildning >

Högre utbildning och forskning

Universitet, yrkeshögskolor, forsknings-, utvecklings och innovationsverksamhet...

Högre utbildning och forskning >

Studiestödet

Studiestöd, studielån, övriga studieförmåner...

Studiestöd >

Kultur

Konst- och kulturbranscher, museer och kulturarv...

Kultur >

Upphovsrätt

Upphovsrätssystemet och dess utvecklande...

Upphovsrätt >

Bibliotek

Allmänna bibliotek, vetenskapliga bibliotek, bibliotekspolitik...

Bibliotek >

Idrott

Idrottsfrämjande, toppidrott, idrottsanläggningar...

Idrott >

Unga

Ungdomsarbete, ungdomspolitik...

Unga >

Kyrkliga ärenden

Religionsfrihet, begravningsväsendet, kyrkans samhälleliga uppgifter

Kyrkliga ärenden >