Undervisnings- och kulturministeriets publikationer

Här hittar du information om undervisnings- och kulturministeriets publikationer. Publikationerna länkas till statsrådets elektroniska publiaktionsarkiv Valto.

De flesta av ministeriets publikationer publiceras endast elektroniskt. Tryckta publikationer kan köpas i Statsrådets webbhandel. Äldre publikationer, som inte går att få tag på elektroniskt, kan lånas t.ex. på riksdagens bibliotek.

I nästan alla våra finska publikationer ingår ett sammandrag på svenska.