Undervisnings- och kulturministeriets publikationer

Här hittar du information om undervisnings- och kulturministeriets publikationer. Publikationerna länkas till statsrådets elektroniska publiaktionsarkiv Valto.

De flesta av ministeriets publikationer publiceras endast elektroniskt. Äldre publikationer, som inte går att få tag på elektroniskt, kan lånas t.ex. på riksdagens bibliotek.

I nästan alla våra finska publikationer ingår ett sammandrag på svenska.