Ungdomsärenden

Undervisnings- och kulturministeriet svarar för samordnandet och utvecklandet av ungdomsarbetet och -politiken samt för att skapa förutsättningar för den inom statsförvaltningen.

 

 • Riktlijer och utvecklande »

  Om utvecklingen av ungdomspolitiken avtalas i regeringsprogrammet samt i riksomfattande programmet för ungdomsarbetet och ungdomspolitiken.

 • Ungdomsarbete »

  Genom ungdomsarbetet strävar man efter att förbättra ungas livsvillkor och att skapa förutsättningar för ungas medborgarverksamhet.

 • Lagar och förordningar »

  Undervisnings- och kulturministeriet bereder eller deltar i beredningen av lagförslag som gäller unga.

 • Finansiering och understöd »

  Ungdomsanslagen i statsbudgeten är ca en promille. Ministeriet delar ut finansieringen i huvudsak som statsunderstöd och -andelar.

 • EU och internationellt samarbete »

  Målet med det internationella och EU-samarbetet är att utveckla och stöda den nationella ungdomspolitiken och -arbetet genom nätverk och god praxis.