Visuell konst

Akvarellimaalari

Undervisnings- och kulturministeriet svarar för lagberedningen i fråga om främjandet av visuell konst samt för anslagen som ingår i statsbudgeten. Som sakkunnigorgan fungerar Centret för konstfrämjande, konstrådet och statens kommission för visuell konst och kommissionen för audiovisuell konst.

I den visuella konsten ingår målarkonst, skulptur, grafik, foto-, medie- och seriekonst, konsthantverk, performancekonst och platsbunden konst. 

Undervisnings- och kulturministeriet stöder även främjandet av procentprincipen som syftar till att öka användningen av konst i samband med byggande.

Bildkonst, fotokonst, seriekonst och mediekonst

Undervisnings- och kulturministeriet stöder riksomfattande sammanslutningar inom den visuella konsten genom att bevilja statsunderstöd enligt prövning för kulturpolitiskt viktig verksamhet.

Bildkonsten stöds också genom att bevilja statsandel eller statsunderstöd enligt prövning till konstmuseer och museer för fotokonst. I anknytning till Nationalgalleriet finns statens konstverkskommission som anskaffar konstverk för byggnader som ägs och används av staten.

Konstnärs-, projekt- och resestipendier delas ut av Centret för konstfrämjande och de s.k. visningsstipendierna av visningsstipendienämnden som fungerar i samband med Centret. 

Sakkunnigorgan inom den visuella konsten är statens kommission för visuell konst och kommissionen för audiovisuell konst.
 
Frame är en sakkunnigorganisation inom nutidskonst vars uppgift är att stärka den finländska nutidskonstens ställning och synlighet, att stöda internationell verksamhet samt att främja samarbete. Frame fungerar som informationscentral för nutidskonsten, delar ut stipendier för nutidskonstens internationalisering samt beställer och producerar Finlands utställning vid Konstbiennalen i Venedig. Stiftelsens verksamhet finansieras av undervisnings- och kulturministeriet.

På andra webbplatser

Ytterligare information