Finlands kultur- och vetenskapsinstitut

Finland har kultur- och vetenskapsinstitut runtom i världen. Instituten främjar internationell mobilitet, synlighet och samarbete inom finländsk konst, kultur och vetenskap.

Instituten är aktörer i det civila samhället och allmännyttiga organisationer som upprätthålls av en privat stiftelse, fond eller förening. Varje institut har ett fastslaget syfte för sin verksamhet, som grundar sig på stadgarna för den organisation som står bakom institutet. För de vetenskapliga institutens del ligger betoningen på främjande av vetenskap och forskning, men de arrangerar också kulturellt program.

Undervisnings- och kulturministeriet beviljar årligen statsbidrag till kultur- och vetenskapsinstitut. Ministeriet för också rådplägningar med dem.

Finland har kultur- och vetenskapsinstitut i Aten, Beirut, Berlin, Bryssel, Budapest, Köpenhamn, London, Madrid, New York, Oslo, Paris, Rom, Tallinn och Tartu, Tokyo och Stockholm.

Verksamheten vid Finlands institut i S:t Petersburg har sedan den 16 juni 2022 lagts ner på grund av Rysslands invasion av Ukraina.

Utöver instituten utomlands finns Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland i Esbo, som främjar och utvecklar växelverkan och samarbetet mellan Finland och Sverige på alla samhällsområden.

Finlands kultur- och vetenskapsinstitut rf (SKTI) utvecklar samarbetet instituten emellan och bistår instituten med intressebevakning, administrativa tjänster och kommunikation i hemlandet. Föreningen företräder Finland i EUNIC-nätverket (European Union National Institutes for Culture), som främjar kultursamarbete mellan Europeiska unionens medlemsstater.

Ytterligare information

Riitta Heinämaa, kulttuuriasiainneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), ansvarsområdet för upphovsrätt och audiovisuell kultur Telefon:0295330090   E-postadress:


Sami Niinimäki, opetusneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto ( KTPO ), Tiedepolitiikan vastuualue ( TIEVA ) Telefon:0295330303   E-postadress: