Undervisnings- och kulturministeriets organisation

Enligt arbetsfördelningen som regeringen överenskommit om leder undervisningsminister Li Andersson ministeriet och ansvarar för småbarnspedagogik, allmänbildande utbildning och yrkesutbildning.

Undervisningsministern ansvarar för följande projekt inom regeringsprogrammet: beredningen av den utbildningspolitiska redogörelsen, projektet som gäller kontinuerligt lärande, beredningen av förlängandet av läroplikten samt utvecklandet av morgon- och eftermiddagsverksamheten samt klubbverksamheten.

Forsknings- och kulturminister Petri Honkonen handhar ärenden som gäller kultur- och konstpolitiska avdelningen samt ungdoms- och idrottspolitiska avdelningen, inkl. studiestödet. Hon ansvarar också för ärenden som gäller forskningspolitik och kyrkoärenden.

Forsknings- och kulturministern ansvarar för följande projekt inom regeringsprogrammet: utbildningsexport, utvecklandet av hobbyverksamheten som en del av skoldagen, grundläggande konstundervisning samt samordnandet av kohesionspolitiken.

Statssekretere bistår ministern med uppgifter i samband med den politiska styrningen och beredningen av ärenden.

Kanslichef Anita Lehikoinen styr undervisnings- och kulturministeriets verksamhet som ministrarnas närmaste medhjälpare. Kanslichefens uppgifter är bl.a. att övervaka beredningen av ärenden vid ministeriet samt att handha den interna verksamheten.

Avdelningar och enheter vid undervisnings- och kulturministeriet

  • avdelningen för småbarnspedagogik, grundläggande utbildning och fritt bildningsarbete
  • avdelningen för gymnasieutbildning och yrkesutbildning
  • avdelningen för högskole- och forskningspolitik
  • kultur- och konstpolitiska avdelningen
  • ungdoms- och idrottspolitiska avdelningen

De gemensamma uppgifterna på ministeriet sköts av

  • förvaltningsenheten
  • ekonomienheten
  • internationella sekretariatet
  • kommunikationsenheten

Uppgifterna inom ministeriets avdelningar och enheter beskrivs närmare i arbetsordningen.