Lagar och förordningar i anslutning till biblioteken

Här hittar du en förteckning över centrala lagar och förordningar i anslutning till biblioteken.

Länkarna för till databasen Finlex där du hittar texterna på svenska och finska.