Hoppa till innehåll

Idrotten får 3,4 miljoner euro i coronastöd

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 5.11.2021 14.42
Pressmeddelande

Forsknings- och kulturminister Antti Kurvinen har beviljat 3 393 400 euro för att med anledning av coronavirusläget trygga verksamheten för idrottsorganisationer, regionala idrottsorganisationer och serier i bollsporter inom sommargrenar samt för att stödja stora idrotts- och motionsevenemang samt för att täcka extra kostnader.

De riksomfattande grenförbunden beviljades sammanlagt 1 043 500 euro, varav 588 500 euro för att täcka underskott och 455 000 euro för utvecklingsprojekt. Inom utsatt tid hade det inkommit sammanlagt 34 ansökningar om understöd.

Finlands Militäridrottsförbund beviljades 48 000 euro i utvecklingsunderstöd för att utveckla verksamheten vid idrottsklubbar för beväringar.

De regionala idrottsorganisationerna beviljades sammanlagt 276 900 euro, varav 130 400 euro för utvecklingsprojekt och 146 500 euro i underskottsunderstöd. Inom utsatt tid hade det inkommit sammanlagt 789 ansökningar.

Föreningarna som bedriver professionell tävlings- och elitidrott inom sommargrenar beviljades sammanlagt 1 455 000 euro. Med understödet täcks det underskott som uppstått på grund  arrangemangen vid hemmamatcher i serierna på de högsta nivåerna inom sommargrenar, på samma sätt som man gjort i fråga om serieverksamheten inom vintergrenarna, eftersom man till följd av myndighetsbeslut måste spela inför en begränsad publik. 

Träningsmatcher, tävlings- och publikevenemang har legat nere på grund av covid-19 pandemin. Verksamheten inom idrotts- och motionsföreningar har, liksom antalet deltagare, likaså minskat avsevärt. För att återuppliva verksamheten till tidigare nivåer krävs specialåtgärder samt extra investeringar för att antalet deltagare ska nå minst samma nivåer som före coronan, säger minister Antti Kurvinen.

Specialunderstöd för att stöda stora idrotts- och idrottsevenemang

På grund av pandemin har man varit tvungen att ställa in nationella och internationella idrotts- och motionsevenemang eller ordna dem utan publik. Evenemang har också skjutits på framtiden eller flyttats till Finland. Allt detta har föranlett kostnader som inte kunnat beaktas på förhand.
Syftet med specialunderstödet är att täcka de kostnader som arrangörer av evenemang har haft för idrotts- och motionsevenemang som inställts, flyttats eller omorganiserats på grund av Covid-19-epidemin.

Åtta arrangörer beviljades sammanlagt 815 000 euro i understöd för kostnader för 16 evenemang eller matcher för kvalificering till stora tävlingar. Understöd beviljades inte för evenemang som har fått understöd för stora evenemang 2021 för ifrågavarande stortävling eller för evenemang som uppskjutits till 2022. I framställan har ansökningar från sökande som fått evenemangsstöd av Statskontoret förkastats eftersom understöd inte kan beviljas för överlappande ändamål.

Beviljade understöd 

Specialunderstöd för att trygga verksamheten vid riksomfattande idrottsorganisationer, regionala idrottsorganisationer och inom sommarbollspel till följd av coronaläget
Specialunderstöd för att stödja stora motions- och idrottsevenemang,Covid-19-stöd

Mer information:

  • lagsport: Kari Niemi-Nikkola, överinspektör, tfn 0295 330103
  • Statsunderstöd till andra idrottsfrämjande organisationer: Päivi Aalto-Nevalainen, kulturråd, tfn 0295 330054
  • Regionala idrottsorganisationer: överinspektör Sari Virta, tfn 0295 330377
  • seriestöd för sommargrenar: Hannu Tolonen, specialsakkunnig, tfn 0295 330314
  • stora idrottsevenemang: Hannu Tolonen, specialsakkunnig, tfn 0295 330314

Meddelandet har korrigerats med utlysningens namn och länk den 5 november 2021 kl. 15.49