Utvecklingen av studiestödssystemetPunainen omena sinisen kirjan päällä.

2017 Lånets andel av stödets belopp stiger på högskolenivå och stödtiden för högskolestudier förkortas. Den studerandes egna inkomstgränser binds till ett inkomstnivåindex. Studerande omfattas av det allmänna bostadsbidraget.

2014 Studielånskompensationen ersätter studielånsavdraget, ändringar som förbättrar lånets användbarhet träder i kraft

2011Grunderna för beviljande av skolresestöd förnyas

2005 Studielånsavdrag införs i beskattningen, åtgärder som sporrar till att utexamineras inom utsatt tid

2002-2013 Höjningar i stödets olika element: statsgaranti, studiepenningens och bostadstilläggets belopp, inkomstgränserna för den studerande och den studerandes föräldrar, måltidsstödet

2001 Vuxenutbildningsstöd

1998 Den så kallade årsinkomstmodellen tas i bruk, det blir lättare att kombinera studiestöd och arbetsinkomster

1997 Skolresestöd för gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen tas i bruk

1994 Genomgripande reform av studiestödet och mer betoning på studiepenning  

1977-1987 Nya element träder in i studiestödssystemet: Bostadstillägg, måltidsstöd, räntestöd, vuxenutbildningspenning

1972 Studiestödet i sin nuvarande form: studiestödet består till en början huvudsakligen av studiepenning och studielån.

 

På andra webbplatser

Studiestödets strukturella utveckling 2012 UKM:s arbetsgruppspromemorior och utredningar 2012:29 (på finska, svenskspråkigt sammandrag)

Utvärdering av studielånsavdraget UKM:s arbetsgruppspromemorior och utredningar 2012:24 (på finska, svenskspråkigt sammandrag)

Utveckling av uppföljningen av studieframgången vid högskolestudier UKM:s arbetsgruppspromemorior och utredningar 2010:9 (på finska, svenskspråkigt sammandrag)

Strukturell utveckling av studiestödet, Utvecklingslinjer för studiestödet på andra stadiet och understöd för boende för studerande UKM:s arbetsgruppspromemorior och utredningar 2010:8 (på finska, svenskspråkigt sammandrag)

Strukturell utveckling av studiestödet. Syftet är att uppmuntra till studier på heltid på högskolenivå. UVM:s arbetsgruppspromemorior och utredningar 2009:33 (på finska, svenskspråkigt sammandrag)

Mer information

Virpi Hiltunen, konsultativ tjänsteman 
undervisnings- och kulturministeriet, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Strategia- ja ohjausryhmä (SORY) 0295330110