Närstående rättigheterKuvata puhelimella

Med avvikelse från upphovsrätten är skyddsobjektet för de närstående rättigheterna inte ett verk utan en annan prestation. De närstående rättigheterna förutsätter inte heller att kraven på självständighet och egenart uppfylls.

Närstående rättigheter är bl.a. en utövande konstnärs rättigheter, en fonogramproducents och en filmproducents rättigheter, skydd för kataloger och databaser, radio- och televisionsföretags rättigheter, rätten till fotografi samt rätten för förläggare av en presspublikation.

Den viktigaste skillnaden mellan närstående rättigheter och upphovsrätt gäller längden på skyddstiden, som för de närstående rättigheternas del är 50 år från förevisnings-, inspelnings-, publicerings-, sändnings- eller framställningsåret. Skyddet för tillverkare av katalog och databas, som hör till de närstående rättigheterna, gäller 15 år från det år då arbetet framställdes eller från det år då det gjordes tillgängligt för allmänheten. Rätten för förläggare av en presspublikation gäller tills två år har förflutit från utgången av det år då presspublikationen publicerades.

På andra webbplatser

Mer om närstående rättigheter och förordningar i anslutning till dessa hittar du i upphovsrättslagen.
Upphovsrättslagen (Finlex)

 

Ytterligare information

Perttu Virtanen, regeringssekreterare 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), ansvarsområdet för upphovsrätt och audiovisuell kultur Telefon:0295330505   E-postadress: