Statistik och forskning om kultur

Ihminen analysoi tutkimustuloksia

Statistik om kulturen produceras av Statistikcentralen samt olika ämbetsverk, institutioner eller föreningar. Undervisnings- och kulturministeriet utnyttjar statistiken och forskningen som grund för sina beslut.

Kulturstatistik

Statistik om kulturen produceras av Statistikcentralen samt bl.a. olika ämbetsverk och institutioner.

Centrala statistikkällor i fråga om kulturen är:

Uppgifter om olika kulturområden samt om ekonomin, företagsverksamheten, arbetskraften, utbildningen och om internationella jämförelser i allmänhet sammanställs av Statistikcentralen. Den statistiska utvärderingen av konstens och kulturens nationalekonomiska verkningar utvecklas i samarbete med Statistikcentralen och andra ministerier.

Kulturpolitisk forskning

Kulturpolitiska forskningscentret CUPORE följer utvecklingen inom kulturpolitiken och främjar forskning kring kulturpolitiken. Forskningscentret producerar och förmedlar forskningsinformation till stöd för de kulturpolitiska besluten. Centret utvärderar också olika områden inom kulturpolitiken.

Bl.a. Centret för konstfrämjande och Museiverket producerar också forsknings- och uppföljningsinformation. Kulturpolitisk forskning bedrivs också vid många universitet och forskningsinstitutioner i anknytning till dem.

Uppgifter och statistik om de europeiska ländernas kulturpolitik finns på webbplatsen Compendium som drivs av Europarådet och på EU:s statistikmyndighets Eurostats webbplats.

Ytterligare information

Johanna Vuolasto, kulttuuriasiainneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), ansvarsområdet för strategisk styrning Telefon:0295330235   E-postadress: