Yrkesutbildning

Yrkesutbildningen riktar sig till såväl unga som saknar utbildning på andra stadiet som till unga vuxna i arbetslivet. En grundläggande yrkesexamen kan avläggas antingen som grundläggande yrkesutbildning som leder till examen eller som fristående examen. Man kan också avlägga yrkes- eller specialyrkesexamen som fristående examen inom ramen för en yrkesinriktad tilläggsutbildning. Grundläggande yrkesutbildning och tilläggsutbildning ordnas i yrkesläroanstalter (innehåller studier på arbetsplatsen och som läroavtalsutbildning.

Undervisnings- och kulturministeriet bereder lagstiftning i anslutning till yrkesutbildning samt styr och övervakar verksamhetsområdet. Ministeriet beviljar tillstånd att ordna yrkesutbildning samt utbildningsuppgift. Avdelningen för  gymnasieutbildning och yrkesutbildning vid undervisnings- och kulturministeriet svarar för yrkesutbildningen.