Hoppa till innehåll

Specialunderstöd för utveckling av forskning

Avustus

Specialunderstödet är avsett för nationella och internationella utvecklingsprojekt som främjar forskningen. Med understöden stöds exempelvis forskningspolitiskt betydande infrastrukturer såsom CSC:s årsinvesteringar, EuroHPC samt infrastrukturer för det digitala kulturarvet och Fairdata-helheterna. Specialunderstödet är också avsett exempelvis för projekt som stöder vetenskapsfostran och för lokalkostnader för forskningsinstitut utomlands.

Specialunderstöd kan sökas av sammanslutningar och stiftelser med rättsförmåga. I regel beviljar ministeriet inte specialunderstöd eller stipendier till fysiska personer eller arbetsgrupper där en person står som officiell sökande.

Man får ansöka om specialunderstöd året om. Målet är att fatta beslut om understöden ca fyra gånger per år. Handläggningstiden är ca 2–4 månader.

För specialunderstöden används anslagen på moment 29.40.53.4–29.40.53.11 i statsbudgeten förutsatt att riksdagen beviljar anslag för ändamålet. Specialunderstöden kan användas under två års tid om det inte finns grundade skäl för undantag. De sökande underrättas skriftligen om beslutet.

På understödet tillämpas statsunderstödslagen (688/2001).

Sök nu

Kontinuerlig ansökningstid
1.1.2023 - 31.12.2023
Forskning

Ytterligare information

Undervisningsråd Sami Niinimäki
tfn +358 2953 30303
e-postadress: [email protected]

I tekniska frågor gällande ärendehanteringstjänsten kontakta:
[email protected]

Se också undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning och tillsyn av användningen av statsunderstöd .