Hoppa till innehåll

Specialunderstöd för utveckling av forskning

Avustus

Specialunderstödet är avsett för nationella och internationella utvecklingsprojekt främjar forskningen. Med understöden stöds till exempel forskningspolitiskt betydande infrastrukturet, såsom CSC:s årsinvesteringar, EuroHPC samt infrastrukturer för det digitala kulturarvet och Fairdata-helheterna. Specialunderstödet är också avsett till exempel för projekt som stöder vetenskapsfostran.

Specialunderstöd kan sökas av sammanslutningar och stiftelser med rättsförmåga. Ministeriet beviljar i regel inte specialunderstöd eller stipendier till fysiska personer eller till arbetsgrupper där den som officiellt ansöker om understödet är en fysisk person.

Specialunderstödet kan sökas året om. Avsikten är att fatta beslut om understöden cirka fyra gånger per år. Handläggningstiden är cirka 2–4 månader.

För specialunderstöden används anslagen under moment 29.40.56 i statsbudgeten, förutsatt att riksdagen beviljar anslag för ändamålet. Specialunderstöd kan användas under två års tid om det inte finns grundade skäl för undantag. De sökande meddelas skriftligen om beslutet.

På understödet tillämpas statsunderstödslagen (688/2001).

Sök nu

Kontinuerlig ansökningstid
1.1.2024 - 31.12.2024
Forskning

Ytterligare information

Undervisningsråd Sami Niinimäki
tfn +358 2953 30303
e-postadress: [email protected]

I tekniska frågor gällande ärendehanteringstjänsten kontakta:
[email protected]

Se också undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning och tillsyn av användningen av statsunderstöd .