Hoppa till innehåll

Verksamhetsunderstöd till idrottsvetenskapliga forskningssammanslutningar och informationsförmedlingssammanslutningar 2023

Avustus

Ansökningsanvisningen har rättats den 28 november 2022.

Understödet är avsett för att stöda verksamheten hos idrottsvetenskapliga och idrottsmedicinska sammanslutningar.

Understöd kan sökas av sammanslutningar och stiftelser med rättsförmåga.

Ansökningstiden börjar den 9 november 2022
Ansökningstiden går ut den 14 december 2022 kl. 16.15.

Understöd kan beviljas om riksdagen beviljar anslag för detta ändamål i statsbudgeten för 2023. Avsikten är att besluten fattas före utgången av februari 2023.

Idrott

Ytterligare information

Samuli Rasila, specialsakkunnig, tfn 0295 330057, [email protected]

I tekniska frågor gällande ärendehanteringstjänsten kontakta: [email protected]

Se också undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning och tillsyn
av användningen av statsunderstöd.