Hoppa till innehåll

Verksamhetsunderstöd till idrottsvetenskapliga forskningssammanslutningar och informationsförmedlingssammanslutningar 2022

Avustus

Understödet är avsett för att stöda verksamheten hos idrottsvetenskapliga och idrottsmedicinska sammanslutningar.

Understöd kan sökas av sammanslutningar och stiftelser med rättsförmåga.

Ansökningstiden börjar den 11 november 2021
Ansökningstiden går ut den 16 december 2021 kl. 16.15.

Understöd kan beviljas om riksdagen beviljar anslag för detta ändamål i statsbudgeten för 2022. Avsikten är att besluten fattas före utgången av februari 2022.

Idrott

Ytterligare information

Samuli Rasila, specialsakkunnig, tfn 0295 330057, [email protected]

I tekniska frågor gällande ärendehanteringstjänsten kontakta: [email protected]

Se också undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning och tillsyn
av användningen av statsunderstöd.