Hoppa till innehåll

Verksamhetsunderstöd till idrottsvetenskapliga forskningssammanslutningar och informationsförmedlingssammanslutningar 2024

Avustus

Understödet är avsett för att stöda verksamheten hos idrottsvetenskapliga och idrottsmedicinska sammanslutningar.

Understöd kan sökas av sammanslutningar och stiftelser med rättsförmåga.

Ansökningstiden börjar den 9 november 2023
Ansökningstiden går ut den 14 december 2023 kl. 16.15.

Understöd kan beviljas om riksdagen beviljar anslag för detta ändamål i statsbudgeten för 2024. Avsikten är att besluten fattas före utgången av februari 2024.

Idrott

Ytterligare information

Samuli Rasila, specialsakkunnig, tfn 0295 330057, [email protected]

I tekniska frågor gällande ärendehanteringstjänsten kontakta: [email protected]

Se också undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning och tillsyn
av användningen av statsunderstöd.