Hoppa till innehåll

Specialunderstöd för att öka volymen av utbildning av sjukskötare

Avustus

På understödet tillämpas följande lagstiftning: yrkeshögskolelagen (932/20014) och statsunderstödslagen (688/2001).

Understödet beviljas för att öka volymen av utbildning av sjukskötare. Understödet grundar sig på det kalkylerade priset per enhet, som är 28 000 euro per examen (beräkningsgrunden 8 000 euro/år/examen). Den målsatta tiden för att genomföra sjukskötarutbildningen är 3,5 år. Understöd beviljas som ett engångsbelopp på basis av den ökning av antalet studerande som yrkeshögskolan anmäler.

Ansökningstiden börjar 8.4.2019 kl. 9:00
Ansökningstiden går ut 17.5.2019 kl. 16:15

En förutsättning för att beviljas understöd är att utbildningsvolymen ökas vid antagningen av studerande år 2020. Avsikten är inte att starta några separata program för examensinriktad fortbildning.

Högskolan ska genomföra ökningen av utbildningsvolymen i första hand år 2020 och eventuellt år 2021. Understödet ska användas före utgången av 2027.

Understödstagaren ska återbetala understödet eller en del av det om understödet inte använts enligt beslutet om understöd. Om antalet studerande som tagit emot en studieplats inte motsvarar antalet som anges i beslutet ska en del av understödet återbetalas. Av understödet ska då återbetalas det kalkylerade priset per enhet (det beviljade understödsbeloppet delat med studerandeantalet som anges i beslutet) multiplicerat med studerandeantalet som inte realiserats samt dröjsmålsränta.

Högskoleutbildning och forskning

Ytterligare information

Undervisningsrådet Sanna Hirsivaara, [email protected], 02953 30111 och undervisningsrådet Maarit Palonen, [email protected], 02953 30243.

Se även undervisnings- och kulturministeriets Guide för ansökan om, användning och tillsyn av användningen av statsunderstöd.