Hoppa till innehåll

Specialunderstöd till stöd för integreringen av internationell personal vid högskolorna

Avustus

Allmän beskrivning av understödet:

Undervisnings- och kulturministeriet utlyser projektfinansiering för att stödja  integration av och integrationsfrämjande åtgärder för internationell personal vid högskolorna.

Finansiering kan sökas av aktörer med förutsättningar att genomföra:

planering av och pilotförsök med ett nationellt välkomstpaket avsett för utländsk högskole- och forskningspersonal och/eller
integrering av utländska forskares och internationell personals nätverk i det finländska arbetslivet och i finländska innovationsmiljöer och/eller 
integrationsfrämjande åtgärder för integrering av den internationella personalens partners och familjer  i det finländska samhället. Åtgärderna görs i samarbete med städer, näringsliv och tredje sektorn.

Ansökningstiden börjar den 23 mars 2020 och slutar den 27 april 2020 kl. 16.15.

Avsikten är att fatta besluten i mai 2020. De sökande får skriftligt besked om beslutet. Bidrag beviljas för högst ett projekt. För understöden kan användas högst 340 600 euro.

På understödet tillämpas statsunderstödslagen (668/2001).  

Forskning Högskoleutbildning och forskning

Ytterligare information

Tiina Vihma-Purovaara, undervisningsråd
Högskole- och forskningspolitiska avdelningen
Undervisnings- och kulturministeriet
tfn 0295 3 30327
[email protected]

Stöd i tekniska frågor som gäller e-tjänsten kan begäras på adressen [email protected]

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide om ansökan om, användning av och tillsyn över användningen av statsunderstöd.