Hoppa till innehåll

Specialunderstöd för utveckling av kontinuerligt lärande och kompetens

Avustus

Specialunderstödet är avsett för projekt för kontinuerligt lärande som förnyar arbets- och näringslivet, svarar på utmaningarna i samhället och ekonomin samt de nya kompetensbehov som omvälvningarna i arbetslivet ger upphov till.

Ansökningstiden börjar 6.10.2020.

Ansökningstiden går ut 11.11.2020 kl. 16:15

Undervisnings- och kulturministeriet kan använda sammanlagt högst 20 000 000 euro för understöden.

Avsikten är att besluten fattas före utgången av 2020.

Understödet beviljas med stöd av statsunderstödslagen (688/2001). På understödet tillämpas lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009), lagen om yrkesutbildning (531/2017), lagen om fritt bildningsarbete (632/1998), universitetslagen (558/2009) och yrkeshögskolelagen (932/2014).

Beviljade understöd

2020
2021

Ytterligare information

Undervisningsrådet Annika Bussman, tfn 0295 330 407, [email protected] (fritt bildningsarbete)

Päivi Bosquet, överinspektör, tfn 0295 330 375, [email protected] (högskolor)

Mer information: planeringschef Kirsi Heinivirta, tfn 0295 330 136, [email protected] (underrepresenterade grupper)

Konsultativa tjänstemannen Ville Heinonen 0295 330 105, [email protected] (yrkesutbildning, kommunförsök med sysselsättning)

Sanna Hirsivaara, utbildningsråd, tfn 0295 330 111, [email protected] (högskolor)

Specialsakkunnig Saara Ikkelä 0295 330 109, [email protected] (underrepresenterade grupper)

Undervisningsrådet Kaisu Piiroinen, tfn 0295 330 359, [email protected] (högskolor)

Undervisningsrådet Tiina Polo 0295 330 022, [email protected] (yrkesutbildning)