Hoppa till innehåll

Tillstånd att ordna grundläggande konstundervisning från och med år 2020

Avustus

Enligt 2 § i lagen om grundläggande utbildning (633/1998) kan kommunen ordna grundläggande konstundervisning. Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja en samkommun, en registrerad sammanslutning eller stiftelse tillstånd att ordna grundläggande konstundervisning. För att få statsandel enligt det kalkylerade antalet timmar måste kommunen ha beviljats ett av ministeriet utfärdat tillstånd att ordna utbildning. 

Ansökningstid börjar 16.8.2019 och går ut 13.9.2019 klo 16.15.

Kultur Utbildning

Ytterligare information

Överinspektör Hanna Koskimies, puh. 0295 3 30048, [email protected]