Hoppa till innehåll

Specialunderstöd för specialiseringsutbildning för undervisningsväsendets och småbarnspedagogikens personal

Avustus

Undervisnings- och kulturministeriet utlyser understöd som högskolor kan söka för att genomföra specialiseringsutbildning riktad till personalen inom undervisningsväsendet eller småbarnspedagogiken. Villkor för finansieringen är att ett avtal har ingåtts om specialiseringsutbildningen enligt universitets- eller yrkeshögskolelagstiftningen.

Ansökningstiden börjar 17.12.2019 och går ut 2.3.2020 16:15. Till specialiseringsutbildningen riktas högst 1 600 000 euro. 

Avsikten är att fatta besluten senast i 2020 april. De sökande får skriftligt besked om beslutet.

På understödet tillämpas följande lagstiftning: universitetslagen (588/2009), yrkeshögskolelagen (932/2014), statsunderstödslagen (688/2001).

Småbarnspedagogik Utbildning

Ytterligare information

Sanna Hirsivaara, utbildningsråd, tfn 0295 330 111, 
[email protected]

Se också undervisnings- och kulturministeriets guide för användningen av statsunderstöd.