Hoppa till innehåll

Lokala utvecklingsunderstöd för en motionsinriktad livsstil (specialunderstöd)

Avustus

Undervisnings- och kulturministeriet utlyser lokala utvecklingsstöd för en motions- och idrottsinriktad livsstil för år 2022. Understöden är avsedda för motions- och idrottsprojekt som främjar en rörlig livsstil. Understöd söks hos regionförvaltningsverket. Understödets huvudsakliga mål är att öka utövandet av motion och idrott och den fysisk aktiviteten hos den finländska befolkningen under hela livscykeln, i synnerhet bland personer som rör på sig för lite. Med hjälp av lokala utvecklingsunderstöd för en motionsinriktad livsstil genomförs riksomfattande motionsfrämjande program, det vill säga Finland i rörelse-program på lokal nivå.  En central princip för understödet är tvärsektoriellt, -administrativt och -professionellt samarbete, principen om idrottens integrering i det finländska samhället samt genomförandet av jämställdhet mellan könen och likvärdighet.

Obs.! Denna ansökan gäller inte ökad motion under skol- eller studiedagen.

Understöd kan beviljas

 • kommuner samt registrerade samfund och stiftelser som ordnar småbarnspedagogik

Understöd kan dock inte beviljas exempelvis

 • direkt till kommunernas enheter för småbarnspedagogik (sökanden ska vara en kommun),
 • direkt till kommunernas serviceenheter för äldre (sökanden ska vara en kommun),
 • direkt till idrottsföreningar och andra lokala föreningar; de kan delta i projekt som genomförs av aktörer som är berättigade till understöd
 • direkt till att enskilda arbetsplatser (sökanden måste vara en kommun)
 • regionala organisationer och sjukvårdsdistrikt,
 • oregistrerade sammanslutningar,
 • privatpersoner,
 • för kommersiell verksamhet

Centrala stödformer för idrott och skaffa som främjar en rörlig livsstil på undervisnings- och kulturministeriets idrottsväsendes förvaltningsområde.

Ansökningstiden börjar 26.10.2021.
Ansökningstiden går ut 30.11.2021 kl. 16.15.

Stöd kan beviljas förutsatt att riksdagen anvisar nödvändiga anslag för detta ändamål i budgeten för 2022. Regionförvaltningsverken strävar efter att fatta besluten om understöd före början av mars 2022. De sökande underrättas skriftligen om beslutet.

 • Idrottslagen (390/2015)
 • Statsunderstödslagen (688/2001)
 • Lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009)
 • Lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986)
 • Diskrimineringslagen (1325/2014)
 • Lagen om främjande av integration (1386/2010)

Ytterligare information

Skicka e-post:
[email protected]

Regionförvaltningsverket i Lappland
Överinspektör för idrottsväsendet Kai-Matti Joona, tfn 0295 017 396

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland omfattar landskapen Mellersta Österbotten, Birkaland, Mellersta Finland, Södra Österbotten och Österbotten:
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, huvudsakliga verksamhetsstället i Vasa
Överinspektör för idrottsväsendet Satu Sjöholm, tfn 0295 018 822 och överinspektör Elsa Mantere, tfn 0295 018 813

Regionförvaltningsverket i Norra Finland omfattar landskapen Kajanaland och Norra Österbotten:
Regionförvaltningsverket i Norra Finland
Överinspektör för idrottsväsendet Ulla Silventoinen, tfn 0295 017 663

Regionförvaltningsverket i Östra Finland omfattar landskapen Södra Savolax, Norra Savolax och Norra Karelen:
Regionförvaltningsverket i Östra Finland, huvudsakliga verksamhetsstället i S:t Michel
Överinspektör för idrottsväsendet Pirjo Rimpiläinen, tfn 0295 016 515

Regionförvaltningsverket i Södra Finland omfattar landskapen Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Nyland, Kymmenedalen och Södra Karelen:
Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Överinspektör Ilpo Piri, tfn 0295 016 559

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland omfattar landskapen Egentliga Finland och Satakunta:
Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland: huvudsakliga verksamhetsstället i Åbo
Inspektör för idrottsväsendet Tiina Kaijanen, tfn 0295 018 303

***
Råd om projektens innehåll:

DE NATIONELLA PROGRAMMEN FÖR MOTIONSFRÄMJANDE
Familjen i rörelse: https://liikkuvaperhe.fi (på finska)
Småbarnspedagogiken i rörelse: https://www.liikkuvavarhaiskasvatus.fi/sv?field_tyyppi_value=All
Vuxna i rörelse: https://liikkuvaaikuinen.fi/ (på finska)
Äldre i rörelse: https://www.ikainstituutti.fi/ikiliikkuja/ (på finska)

REGIONALA IDROTTSORGANISATIONER
https://www.liikunnanaluejarjestot.fi/ (på finska)