Hoppa till innehåll

Verksamhetsunderstöd för nationella konstinstitutioner

Avustus

Understödet är avsett för att stödja nationella konstinstitutioners verksamhet.

Ansökningstiden börjar 8.11.2021 och går ut 9.12.2021 kl. 16.15.

På understödet tillämpas statsunderstödslagen (688/2001).

Kultur

Ytterligare information

Kulturrådet Tiina Eerikäinen, tfn 02953 30081 (Nationalgalleriet och Finlands Nationalopera och -balett)
Kulturrådet Katri Santtila 02953 30285 (Finlands Nationalteater)

[email protected]

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide om ansökan om, användning av och tillsyn över användningen av statsunderstöd.