Hoppa till innehåll

Statlig finansiering av nationella konstinstitutioners verksamhet

Avustus

Lagen om finansiering av nationella konstinstitutioner (RP 157/2022) gäller Nationalgalleriets, Finlands Nationaloperas och -baletts samt Finlands Nationalteaters verksamhet. Genom lagen föreskrivs det om de nationella konstinstitutionernas uppgifter och finansiering från och med 2023. Nationalgalleriet beviljas finansiering för de uppgifter som anges i lagen om Nationalgalleriet (889/2013).

Kultur

Ytterligare information

Päivi Salonen, kulturråd, tfn 0295 33 0281 (Nationalgalleriet)

Katri Santtila, kulturråd, tfn 0295 33 0285 (Finlands Nationalteater, Finlands Nationalopera och -balett)