Hoppa till innehåll

Anläggningsprojekt för idrottsutbildningscenter

Avustus

Statsunderstödet är avsett för projekt för anläggning av idrottsutbildningscenter som börjar byggas 2023.

Understöd beviljas till idrottsutbildningscenter.

Ansökningstiden börjar 25.11.2022 och går ut 30.12.2022 kl. 16.15.

Ansökan avslås om den lämnas in efter utsatt tid.

Beslut om statsunderstöd eftersträvas bli klara inom våren 2023, och finansieringsplanen presenteras inom november 2023.

Statsbidrag beviljas under förutsättning att riksdagen godkänner anslaget för ändamålet i statsbudgeten 2023. De sökande får skriftligt besked om beslutet.

Ytterligare information

Mikko Helasvuo, byggnadsrådet
[email protected]
tfn 0295 330 422