Hoppa till innehåll

Anläggningsprojekt för idrottsutbildningscenter

Avustus

Statsunderstödet är avsett för projekt för anläggning av idrottsutbildningscenter, vars byggande inleds 2024.

Understöd beviljas idrottsutbildningscenter.

Ansökningstiden börjar den 28 november 2023 och går ut den 2 januari 2024 kl. 16.15.

Ansökan avslås om den lämnas in efter utsatt tid.
Besluten om statsunderstöd ska fattas våren 2024 och förslaget till finansieringsplan ska upprättas i november 2024.

Statsbidrag beviljas under förutsättning att riksdagen godkänner anslaget för ändamålet i statsbudgeten 2024. Sökandena meddelas skriftligt om beslutet.
 

Ytterligare information

Mikko Helasvuo, byggnadsrådet
[email protected]
tfn 0295 330 422