Hoppa till innehåll

Anläggningsprojekt för idrottsutbildningscenter

Avustus

Statsunderstödet är avsett för projekt för anläggning av idrottsutbildningscenter som börjar byggas 2022.

Understöd beviljas till idrottsutbildningscenter.

Ansökningstiden börjar 25.12.2021 och går ut 31.12.2021.

Ansökan avslås om den lämnas in efter utsatt tid.

Beslut om statsunderstöd eftersträvas bli klara inom våren 2022, och finansieringsplanen presenteras inom november 2022.

Statsbidrag beviljas under förutsättning att riksdagen godkänner anslaget för ändamålet i statsbudgeten 2022. De sökande får skriftligt besked om beslutet.

Ytterligare information

Mikko Helasvuo, byggnadsrådet
[email protected]
tfn 0295 330 422