Hoppa till innehåll

Framställningar till finansieringsplanen för idrottsanläggningar för åren 2024-2027

Avustus

Förslagen till finansieringsplanen för idrottsanläggningar för åren 2024–2027 lämnas i regionförvaltningens e-tjänst senast 2.1.2023 kl. 16.15. Möjligheten att lägga fram projektförslaget i e-tjänsten finns inte längre när den angivna tiden har löpt till ända. Efter det går det inte att lämna in ett förslag. 

Projektförslag kan lämnas in från den 25 november 2022.

Undervisnings- och kulturministeriet gör årligen upp en landsomfattande finansieringsplan för idrottsanläggningar som omfattar de fyra följande åren. Planen är riktgivande och statsunderstöden kräver alltid en separat ansökan. Finansieringsplanen omfattar endast projekt som hör till undervisnings- och kulturministeriets behörighet. I statsrådets förordning om främjande av idrott (550/2015) fastställs som projekt som hör till undervisnings- och kulturministeriets behörighet sådana projekt vars uppskattade totalkostnader överstiger 700 000 euro. 

Den årliga finansieringsplanen fungerar som grund för behandlingen av de egentliga bidragsansökningarna för följande år och för beslut gällande dem.

Ytterligare information

Förslagen till finansieringsplanen riktas till följande regionförvaltningsverk, som också ger mer information:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland (RFV)
Marjo Forsman-Mäkelä tfn 0295 016556 ([email protected])
Sixten Wackström tfn 0295 016565 ([email protected])

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland (RFV)
Marie Rautio-Sipilä, tfn 0295 018069 ([email protected])

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland (RFV)
Jarkko Rantamäki, tfn 0295 018832 ([email protected])

Regionförvaltningsverket i Östra Finland (RFV)
Matti Ruuska, tfn 0295 016521 ([email protected])

Regionförvaltningsverket i Norra Finland (RFV)
Ulla Silventoinen, tfn 0295 017663 ([email protected])

Regionförvaltningsverket i Lappland (RFV)
Kai-Matti Joona, tfn 0400 538115 ([email protected])

Undervisnings- och kulturministeriet
Mikko Helasvuo, tfn 0295 330 422, [email protected]