Hoppa till innehåll

Förslag till finansieringsplanen för idrottsanläggningar för åren 2025–2028

Avustus

Förslag till finansieringsplanen för idrottsanläggningar för åren 2025–2028 lämnas i regionförvaltningens e-tjänst senast den 2 januari 2024 kl. 16.15. Möjligheten att lämna projektförslag i e-tjänsten finns inte längre när tidsfristen har löpt ut och det går inte att lämna in förslag efter det. 

Projektförslag kan lämnas in från och med den 28 november 2023.

Undervisnings- och kulturministeriet gör årligen upp en landsomfattande finansieringsplan för idrottsanläggningar. Planen omfattar de fyra följande åren. Planen är vägledande. Statsunderstöden kräver alltid en separat ansökan. Finansieringsplanen omfattar endast projekt som hör till undervisnings- och kulturministeriets behörighet. I statsrådets förordning om främjande av idrott (550/2015) fastställs som projekt som hör till undervisnings- och kulturministeriets behörighet sådana projekt vars uppskattade totalkostnader överstiger
1 200 000 euro.

Den årliga finansieringsplanen utgör grunden för behandlingen av de egentliga ansökningarna om understöd för följande år och för beslut gällande ansökningarna.

Bestämmelser om finansieringen finns i 42 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009). De strategiska riktlinjerna för finansieringsplanen har fastställts i publikationen Riktgivande dokument för uppförande av idrottsanläggningar.

Ytterligare information

Mer information ges vid regionförvaltningsverken av:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland (RFV)
Sixten Wackström tfn 0295 016 565 ([email protected])

Regionförvaltningsverket i Östra Finland (RFV)
Tapio Niskanen, tfn 0295 016 336 ([email protected])

Regionförvaltningsverket i Lappland (RFV)
Kai-Matti Joona, tfn 0400 538 115 ([email protected])

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland (RFV)
Marko Mäkinen, tfn 0295 018 092 ([email protected])

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland (RFV)
Jarkko Rantamäki, tfn 0295 018 832 ([email protected])

Regionförvaltningsverket i Norra Finland (RFV)
Ulla Silventoinen, tfn 0295 017 663 ([email protected])

Undervisnings- och kulturministeriet:
Mikko Helasvuo, tfn 0295 330 422, [email protected]