Hoppa till innehåll

Statens specialunderstöd för utveckling av stödet för lärandet och inkluderingen inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen åren 2020-2021

Avustus

Undervisnings- och kulturministeriet utlyser statliga specialunderstöd för anordnare av förskoleundervisning och grundläggande utbildning för åren 2020–2021. Beloppet på det statliga specialunderstödet som beviljas från moment 29.10.20 under undervisnings- och kulturministeriets huvudtitel uppgår sammanlagt till högst 7 000 000 euro.

Understödet får användas för att anställa en koordinator som styr och handleder utvecklingsverksamheten. Understödet får också användas för styrgruppens verksamhet, för vikariekostnader som föranleds av deltagande i fortbildningar samt för eventuella resekostnader och dagtraktamenten. Understödet får inte användas för att anställa vare sig lärare, personal inom elevvården eller assistenter och inte heller för att minska gruppstorlekarna. 

Statligt specialunderstöd för utveckling av stödet och inklusionen inom småbarnspedagogiken kan sökas år 2021. 

Ansökningstiden börjar 28.8.2020 och slutar 2.10.2020 kl. 16.15.

Ytterligare information

Undervisningsrådet
Jussi Pihkala
p. 0295 330 256
[email protected]

Projektsekreterare
Aili Tervonen
p. 0295 330 216
[email protected]

Tekniskt stöd i ansökningsprocessen:

E-tjänsten för statsunderstöd och anvisningar

[email protected]