Hoppa till innehåll

Statens extra idrottspension

Avustus

Statens extra pension för idrottsutövare kan beviljas en idrottsutövare som fyllt 60 år och som bor eller har bott varaktigt i Finland. Extra pension beviljas som erkännande för en guldmedalj han eller hon vunnit vid olympiska spel. Av särskilda skäl kan pension beviljas också för en betydelsefull internationell idrottskarriär. Beviljandet av pension grundar sig på prövning där sökandenas internationella idrottsprestationer bedöms och jämförs. I detta syfte ber ministeriet Finlands Olympiska Kommitté rf om ett utlåtande. När pension beviljas beaktas sökandens utkomstmöjligheter.

På understödet tillämpas följande lagstiftning:

  • Lag om extra pension för idrottsutövare (1419/2014)
  • Förvaltningslagen (434/2003)

Ytterligare information

Kari Niemi-Nikkola, överinspektör 
tfn 0295 330 103
kari.niemi-nikkola@gov.fi