Hoppa till innehåll

Specialunderstöd till kommunerna för kompetenscentrumverksamhet för invandrare (2021)

Avustus

Specialunderstödet är avsett för projekt som stöder kommunernas kompetenscentrumverksamhet för invandrare. 

Ansökningstiden börjar 17.3.2021.
Ansökningstiden går ut 20.4.2021 kl. 16:15.

Undervisnings- och kulturministeriet kan använda sammanlagt ca 2 500 000 euro för understöden.
Avsikten är att besluten fattas före utgången av maj 2021.

Understöd för kompetenscentrumverksamhet kan även sökas från arbets- och näringsministeriet. Mer information om ansökan från arbets- och näringsministeriet finns på adressen https://kotouttaminen.fi/sv/framsida.

På understödet tillämpas följande lagstiftning: lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009), statsunderstödslagen (688/2001).  

Utbildning

Ytterligare information

Kirsi Heinivirta
tfn 040 709 9295
[email protected]

Undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning av och tillsyn över användningen av statsunderstöd.