Hoppa till innehåll

Specialunderstöd för att främja mediefostran och mediekompetens

Avustus

Understödet är avsett för att främja dels mediefostran och mediekompetens, dels en trygg mediemiljö i enlighet med riktlinjerna Mediekompetens i Finland.

Länk till riktlinjerna
 

Understöden är riktade till nationella projekt som stärker mediefostran och kritisk mediekompetens hos medborgare i alla åldrar och specialgrupper (t.ex. invandrare, personer som behöver särskilt stöd eller löper risk för utslagning). Understöd kan beviljas bl.a. för att utveckla och förankra regionala eller branschspecifika planer för mediefostran, för att utveckla förfarandena för utvärdering av mediefostran, för att utveckla regionalt nätverksarbete, för att ta fram och sprida god praxis som främjar mediefostran och mediekompetens samt för informationsspridning i anknytning till temat.

Nationella audiovisuella institutets enhet för mediefostran- och bildprogram avger utlåtanden om projektansökningarna till stöd för undervisnings- och kulturministeriets beslut.

Ansökningstiden börjar 22.3.2023 och slutar 28.4.2023 kl.16.15.

För understöden kan användas sammanlagt ca 250 000 miljoner euro. Understöd beviljas för sammanlagt 2–3 projekt. De sökande får skriftligt besked om beslutet.
 

På understödet tillämpas följande lagstiftning: Statsunderstödslagen (688/2001)

Ytterligare information

Kulturråd Silja Hakulinen, tfn. 0295 330 202, [email protected]

Tekniska frågor som gäller e-tjänsten kan riktas till: [email protected]

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide om ansökan om, användning av och tillsyn över användningen av statsunderstöd: http://okm.fi/sv/understod