Hoppa till innehåll

Finland skickar fyra utbildnings- och forskningsambassadörer ut i världen

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 26.9.2018 12.00 | Publicerad på svenska 26.9.2018 kl. 16.03
Pressmeddelande

Undervisnings- och kulturministeriet förbättrar i samarbete med utrikesministeriet den finländska kompetensens synlighet på fyra håll i världen. De första ambassadörerna för finländsk utbildning och forskning, dvs. Team Finland Knowledge -specialsakkunniga har tillsatts och ska inleda sitt arbete i Buenos Aires, Peking, Singapore och Washington.

De sakkunniga inom Team Finland Knowledge har som mål att stärka Finlands utbildnings- och forskningssamarbete samt utbildningsexporten. De sakkunniga kommer att verka vid Finlands ambassader som en den av Team Finlands landsteam. De inleder sitt arbete den 1 oktober genom en introduktionsperiod i Finland.

- Målet är ett öppnare och mer internationellt Finland. De första fyra ambassadörerna för utbildning, forskning och utbildningsexport sätter fart på internationaliseringen och exporten. På så sätt stärker vi Finlands rykte som en föregångare inom utbildning, vetenskap och innovationer, säger undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen.

- Nästa år utvidgas nätverket Team Finland ytterligare då vi skickar ut representanter också till Pretoria, Moskva och New Delhi. Efter det funderar vi på nya ställen, säger undervisningsministern.

Emilia Ahvenjärvi  har tillsatts för Buenos Aires och är för tillfället sakkunnig i utbildningsexport vid Lapplands universitet. Tidigare har hon jobbat för EduCluster Finland samt vid Jyväskylä universitet. Hon har också erfarenhet av sakkunniguppgifter inom utbildning i Latinamerika.

Mari-Anna Suurmunne har tillsatts för Peking och arbetar för tillfället som chef för internationella ärenden vid Aalto-universitetet. Tidigare har hon bl.a. varit direktör för internationella ärenden vid Helsingin kauppakorkeakoulu. Hon har också haft sakkunniguppgifter vid Finlands ambassad i Kanada.

För Singapore har man tillsatt Anna Korpi. Hon är för tillfället chef vid EduCluster Finland. Under 2014-2017 svarade hon för Educlusterns verksamhet i Ost- och Sydostasien. Tidigare har hon varit utvecklingskoordinator vid Jyväskyläs utbildningssamkommun samt vid bolaget UniServices.

Ilkka Turunen, som reser till Washington, är för tillfället konsultativ tjänsteman i kanslichefens stab vid undervisnings- och kulturministeriet. Tidigare har han varit generalsekreterare vid forsknings- och innovationsrådet samt konsultativ tjänsteman vid avdelningen för högre utbildning och forskningspolitik, där han svarade för bl.a. högskolornas internationella samarbete. Turunen har varit specialsakkunnig i Paris och Bryssel.

Tjänsterna tillsätts för tre år med möjlighet till två extra år. De sakkunniga inom högre utbildning och forskning placeras i Finlands beskickningar.

Nätverket Team Finland Knowledge verkställer riktlinjerna för främjande av den högre utbildningens och forskningens internationalisering. I riktlinjerna har man  satt som mål att förbättra kvaliteten på den finländska högre utbildningen och forskningen samt att Finland ska uppnå en globalt erkänd ställning som föregångare senast år 2025. Nätverket stöder också tillväxten av kompetens och utbildningsinnovationer.

Riktlinjer för att främja internationaliseringen av finländsk högskoleutbildning och forskning

Upplysningar:

- undervisningsråd Tiina Vihma-Purovaara, tfn 02953 30327
-Ambassadör för utbildningsexport Marianne Huusko, tfn 050 3250641
- undervisnigsministerns specialmedarbetare Heikki Kuutti Uusitalo, tfn 050 302 8246-

Högskoleutbildning och forskning Sanni Grahn-Laasonen Utbildning