Indien

 

Indien – världens största begåvningsreserv

Indien är en mångkulturell och pluralistisk mosaik, men också världens största demokrati – ett land som  kan karaktäriseras med nästan vilket superlativ som helst man kommer att tänka på. Indien bör på en rik tradition, men är samtidigt en supermakt som målmedvetet gått in för en snabb utveckling på flera  vetenskapliga och tekniska områden. 

På senare år har Indien strävat efter att bli en stormakt på vetenskapens område genom ekonomiska satsningar på forskning och teknologi (artificiell intelligens, IoT, satellit- och rymdteknologi,5G/6G, bioteknik); målet för 2020 är att Indien ska stå för 7% av världens vetenskapliga publiceringar.

Indiens främsta universitet och forskningsinstitut  (IISc, IIT) rankas bland världens 300-400 bästa, lite beroende på vilka indikatorer som varit i bruk i jämförelserna.  När man mäter vetenskapligt genomslag går Indiens toppinstitut (IIT Indore, IIT Gandhinagar) till exempel om de kinesiska universiteten i Tsingshua och Peking (nr 267 och 281 - THE).

Uppgången för Indiens egna universitet har mattas av på grund av hjärnflykten utomlands, men samtidigt har Indien världens största population i studieåldern: över hälften befolkningen är under 25 år gamla. Antalet begåvningar i  relation till de högklassiga utbildnings- och anställningsmöjligheterna är oroväckande högt.

Finländsk lärdom till Indien eller indiska studerande till Finland?

Det indiska utbildningssystemet är i behov av många slags reformer, och det nationella utvecklingsprogrammet för utbildning 2020 lovar att ta tag i flera av problemen, såsom den regionala ojämlikheten och ojämställdheten mellan könen, avbrott i skolgången samt lärarnas bristande kompetens.

Tanken är att utbildningen och pedagogiken ska utvecklas  i en holistisk, integrerad, inkluderande, positiv och engagerande riktning och  att innehållet i studierna ska ha större relevans för arbetslivet, samtidigt som man vill förbättra den samhälleliga och tekniska utvecklingen.

Skolorna, pedagogiken, lärmiljöerna och den högklassiga lärarutbildningen i Finland är teman som ofta kommer upp i diskussionerna – och som väcker intresse. Elitskolorna i Indien är privata, medan de bästa universiteten är offentliga. Möjliga samarbetspartners finns således både på inom den offentliga och den privata  sektorn, och såväl inom formell som inom informell utbildning.

Finlandsbilden är skinande blank men otydlig, medan de indiska studerandes behov står glasklara; en högklassig utbildning som ger ett bra jobb, som ger en god inkomst ( i förhållande till utbildningens pris).

Detta är sådant Finland kan samverka till, i synnerhet genom strategiska åtgärder.