Hoppa till innehåll

Team Finland Knowledge -asiantuntijan tähtäimessä Suomen ja Kiinan koulutus- ja tutkimusyhteistyön vahvistaminen

undervisnings- och kulturministeriet
Julkaisuajankohta 2.10.2018 14.41
Uutinen

Mari-Anna Suurmunne siirtyy Aalto-yliopiston kansainvälisten asioiden päällikön tehtävistään Team Finland Knowledge -tiimin korkeakoulu- ja tiedeasiantuntijaksi Pekingiin. Olemassa olevia yhteistyökumppanuuksia vahvistamalla edesautetaan hyvällä mallilla olevia koulutus- ja tutkimussuhteita entisestään.

Kahdeksan vuotta kansainvälisten asioiden päällikkönä toiminut Mari-Anna Suurmunnen tuleva tehtävä on syventää Suomen ja Kiinan korkeakoulu- ja tiedeyhteistyötä. Uuden asiantuntijan kokemus Kiinan kanssa työskentelystä on vankalla pohjalla: Suurmunnella on ollut muun muassa neuvotteluvastuu Aalto-yliopiston ja Tongji-yliopiston yhteistyöstä sekä yhteisen College of Design & Innovation -kampuksen rakentamisesta.

- On kiinnostavaa nähdä läheltä, miten Kiina menee eteenpäin ja todennäköisesti vakiinnuttaa paikkansa suurvaltana. Kiina on tullut tutuksi tuotantomaana, mutta nyt sitä halutaan viedä enemmän creative economy -suuntaan. Suomella on tähän tietysti annettavaa, Suurmunne arvioi.

Kiinnostus Suomen koulutustarjontaa kohtaan on Kiinassa laajalla. Huomiota herättävät muun muassa Suomen korkeat PISA-tulokset sekä opettajankoulutus. Kiinalaiset yliopistot ovat merkittävimpiä yhteistyökumppaneita Suomen korkeakouluille. Suurmunne muistuttaa, että verkostojen tiivistäminen on vastavuoroinen prosessi, jossa myös Kiinalla on paljon annettavaa.

- Mentaliteetti on ollut enemmän siinä, mitä me voisimme viedä muualle, mutta voimme oppia myös Kiinalta. Toisen puolen näkeminen vaatii pitkäaikaisten suhteiden luomista ja oppimista kulttuurista lähtien.

Laaja-alaista verkostoitumista

Kolme vuotta kestävän toimeksiannon tärkein tavoite on Suurmunnen mukaan Suomen ja Kiinan korkeakoulujen sekä hallinnon eri osa-alueiden yhteistyön tiivistäminen ja laajentaminen sekä koulutusviennin mahdollisuuksien tukeminen. Tämä käsittää korkeakoulukentän, ministeriöiden ja rahoituslaitosten lisäksi EU:n tuomat mahdollisuudet.

- Suhteiden luomisen merkittävyyttä ei voi aliarvioida. Verkostoitumisen tulee käsittää tärkeät toimijat Kiinassa ja Suomessa sekä myös EU:ssa.

Pekingissä vastaavanlaisissa tehtävissä korkeakoulu- ja tiedeasiantuntijana on Suurmunnea edeltänyt vuosina 2012-2018 Mika Tirronen, jonka tekemää työtä on tarkoitus nyt jatkaa. Asiantuntijat ovat jakaneet kokemuksia ja ajatuksia keskenään.

- Vaihdamme tavallaan osia. Jonkun verran saattaa tulla eri painopisteitä oman korkeakoulutaustani takia. On hienoa, että kontakteja on jo luotu ja Suomelle tehty asemointi korkeakoulutukseen ja tiedepolitiikkaan panostavana maana, Suurmunne summaa.

Toimintaohjeet kansainvälistymisen tueksi

Asiantuntijakauden päätteeksi Suurmunnen tavoitteena on saada aikaan toimintaohje, jossa hahmottuvat entistä selkeämmät suuntaviivat korkeakoulujen toiminnalle Kiinassa. Samalla yhteistyön vastavuoroisuus korostuisi entisestään.

- Kiinan koulutusjärjestelmästä on tiukemmin ohjattua kuin meillä. Kansainvälisestä yhteistyöstä sopiminen ovat itsessäänkin monimutkainen prosessi, ja myös eri maiden lainsäädäntöjen noudattaminen luo omat haasteensa. Näiden toimintamallien selvittäminen edesauttaisi korkeakouluyhteistyötä varmasti.

Kolmen vuoden jakson jälkeen työ ei pysähdy. Yhteistyö ja kehitys jatkuvat ja löytävät uusia muotoja sekä Suomessa että Kiinassa.

- Oman kokemukseni mukaan Kiinassa melkein kaikki on lopulta mahdollista, vaikka aluksi asiat vaikuttavatkin hyvin monimutkaiselta. Vastaukset ja toimintatavat kuitenkin aina löytyvät. Iso hieno tavoite olisi Kiinan tarjoamien mahdollisuuksien parempi haltuunotto.

Lisätietoja:

Tiedote 26.9. Suomi lähettää maailmalle neljä tutkimuksen ja koulutuksen lähettilästä

Högskoleutbildning och forskning Utbildning team finland