Team Finland Knowledge -verkosto Team Finland Knowledge logo

Team Finland Knowledge -verkosto tukee ja vauhdittaa korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälistymistä. Lisäksi verkosto tekee maakuvatyötä, jotta Suomi näyttäytyy houkuttelevana vaihtoehtona opiskelijoille, tutkijoille ja muille osaajille ja sekä rakentaa yhteyksiä osaamisen ja koulutusinnovaatioiden viennille.

Tavoitteena on verkostoitumista edistämällä nostaa korkeakoulutuksen ja tutkimuksen laatua ja vaikuttavuutta sekä lisätä yritysyhteistyötä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön perustamaan verkostoon kuuluu kahdeksan korkeakoulu- ja tiedeasiantuntijaa, jotka toimivat Lontoossa, Los Angelesissa, New Delhissä, Pekingissä, Pretoriassa, Sao Paulossa, Singaporessa sekä Washingtonissa. Pretorian, Sao Paulon ja Singaporen erityisasiantuntijoiden tehtävät ovat alueellisia.

Verkoston korkeakoulu- ja tiedeasiantuntijat eli Team Finland Knowledge -erityisasiantuntijat sijoittuvat Suomen edustustoihin. Heidän tehtävänään on seurata (toiminta-)alueidensa korkeakoulu- ja tiedepolitiikkaa, edistää yhteistyömahdollisuuksia ja näkyvyyttä kohdemaassa sekä avustaa suomalaisia korkeakouluja, tutkimuslaitoksia ja muita innovaatioekosysteemin toimijoita yhteistyön lisäämisessä alueen toimijoiden kanssa. Verkosto vahvistaa osaltaan suomalaistoimijoiden pääsyä vaikuttaviin TKI-verkostoihin.

Team Finland Knowledge -asiantuntijat

Lisätietoja

Tiina Vihma-Purovaara, opetusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto ( KTPO ), Tiedepolitiikan vastuualue ( TIEVA ) Puhelin:0295330327   Sähköpostiosoite: