Asylsökandes möjligheter till studier

Asylsökande är en person som söker skydd och uppehållstillstånd i en annan stat. Den asylsökande beviljas flyktingstatus ifall asyl beviljas. Lagen hindrar inte en asylsökande från att studera.

Barn i förskoleåldern och läropliktsåldern har rätt att gå i skola. Övriga asylsökande kan ansöka om studieplats ifall den sökande uppfyller kriterierna för studerandeurvalet.

Förskoleundervisning och grundläggande utbildning

Kommunen är skyldig att ordna grundläggande utbildning för barn i läropliktsåldern som bor på kommunens område samt förskoleundervisning året innan läropliktsåldern inleds. Skyldigheten att ordna undervisning gäller barn i hela området, också barn som ansöker om internationellt skydd. Kommunen kan ordna undervisning som förbereder för grundläggande utbildning.

Övrig utbildning

Den asylsökande kan ansöka om studieplats och ta emot en studieplats ifall personen uppfyller kriterierna för ifrågavarande utbildning. Det är också möjligt att delta i läroavtalsutbildning ifall den asylsökande uppfyller de villkor som gäller för rätten att arbeta.

Utlänningslagen begränsar inte den asylsökandes studier, inte heller lagen om grundläggande utbildning, gymnasielagen, lagen om grundläggande yrkesutbildning, lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning, lagen om fritt bildningsarbete, universitetslagen eller yrkeshögskolelagen. Ett undantag är utbildning som förbereder för gymnasieutbildning, där krävs uppehållstillstånd för att bli antagen. Studiesedlarna som finns till för att sänka avgifterna för fritt bildningsarbete kan endast utnyttjas av en person vars hemkommun finns i Finland.

Eventuella studier inverkar inte på beslut som gäller beviljande av uppehållstillstånd på basis av internationellt skydd.

En person som beviljats studieplats kan ansöka om uppehållstillstånd på basis av studierna. Det behövs uppehållstillstånd ifall studierna räcker längre än 90 dagar. Beviljande av uppehållstillstånd på basis av studier förutsätter att studierna leder till examen eller ett yrke eller att den studerande har en motiverad orsak för andra studier. Den studerande bör ha ett giltigt resedokument. Beviljandet av uppehållstillstånd förutsätter också att personens utkomst är tryggad. För ett års studier bör den studerande ha 6 720 euro till sitt förfogande samt möjlighet att betala eventuella studerande- eller terminsavgifter. Dessutom bör personen ha en försäkring som beviljats av ett pålitligt och solitt bolag eller institution, som täcker kostnader för sjukvård. För behandling av ansökan om uppehållstillstånd uppbärs en avgift.

 

Ytterligare information

 

Informationen baserar sig på undervisnings- och kulturministeriets promemoria om asylsökandes studier (6.10.2016, uppdaterad 25.1.2017)

 

Tillämpad lagstiftning:

Utlänningslagen (301/2004), lagen om grundläggande utbildning (628/1998), gymnasielagen(629/1998), lagen om grundläggande yrkesutbildning (630/1998), lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998), lagen om fritt bildningsarbete (632/1998), universitetslagen (558/2009) och yrkeshögskolelagen (932/2014)

 

Ytterligare information