Hoppa till innehåll

Nya specialsakkunniga i nätverket Team Finland Knowledge: Sao Paulo och Los Angeles kallar

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 9.9.2022 10.50 | Publicerad på svenska 9.9.2022 kl. 15.09
Nyhet
Sari Tojkander och Johanna Kivimäki.
Sari Tojkander och Johanna Kivimäki.

Nätverket Team Finland Knowledge utvidgades till Los Angeles och Sao Paulo när utrikesministeriet utnämnde Sari Tojkander och Johanna Kivimäki till specialsakkunniga inom högskoleutbildning och forskning på dessa nya stationeringsorter. I nätverket, som grundats av undervisnings- och kulturministeriet, ingår därtill sju andra experter på högre utbildning och forskning som är verksamma i London, Moskva, New Delhi, Peking, Pretoria, Singapore och Washington.

Specialsakkunniga vid Team Finland Knowledge ska bland annat främja internationellt högskoleutbildnings-, forsknings- och innovationssamarbete, öka kännedomen om Finland som en attraktiv studie-, forsknings- och innovationsmiljö och följa upp och analysera högskole- och forskningspolitik.

Till tjänsten som specialsakkunnig vid konsulatet i Sao Paulo utnämndes Johanna Kivimäki, magister i samhällsvetenskaper, för tiden 24.10.2022–23.10.2027. I motiveringen till valet betonades särskilt Kivimäkis ingående kännedom om det finländska högskole- och forskningssystemet, hennes erfarenhet av att främja samarbete med länderna i Latinamerika och hennes kunskaper om de multinationella aktörerna i regionen.

Till tjänsten som specialsakkunnig i Los Angeles utnämndes Sari Tojkander, filosofie doktor och docent i cellbiologi, för tiden den 24.10.2022–23.10.2027. I motiveringen konstaterades att Tojkander har djup kännedom om den finländska högskole- och forskningssektorn. Hennes kunskaper om stationeringslandet grundar sig på hennes forskningsarbete i Förenta staterna och ett omfattande internationellt samarbete. Tojkander har också gedigen arbetserfarenhet av forsknings- och utvecklingsarbete.

Verksamheten för nätverket Team Finland Knowledge ingår i genomförandet av riktlinjerna för att främja internationaliseringen av finländsk högskoleutbildning och forskning (2017), och den stöder och påskyndar internationaliseringen av högskoleutbildningen och forskningen. Nätverket arbetar också med Finlandsbilden för att göra Finland till ett attraktivt alternativ för studerande, forskare och andra experter. Dessutom skapar nätverket kontakter för export av kompetens och utbildningsinnovationer. Nätverkets experter på högre utbildning och forskning arbetar vid Finlands beskickningar.

Mer information:
-    Tiina Vihma-Purovaara, tfn 0295 330 327
-    Nätverket Team Finland Knowledge

Högskoleutbildning och forskning