Hoppa till innehåll

Jelena Santalainen: Brasiliassa on paljon kysyntää suomalaiselle koulutusosaamiselle

undervisnings- och kulturministeriet
Julkaisuajankohta 15.11.2019 12.33
Uutinen

Jelena Santalainen toimii koulutus- ja tiedeyhteistyön koordinaattorina yhteistyössä ulkoministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön Team Finland Knowledge - verkoston kanssa. Hänen asemapaikkansa on Brasilian São Paulo.

Jelena Santalainen on työskennellyt toukokuun alusta lähtien São Paulossa ulkoministeriön koulutus- ja tiedeyhteistyön koordinaattorina. Santalaisen työ siellä on saman tyyppistä, mitä Team Finland Knowledge -lähettiläilläkin: hän seuraa brasilialaista tieteen ja koulutuksen kenttää, tekee yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa sekä auttaa suomalaisia koulutustoimijoita pääsemään markkinoille.

Santalainen käy myös kertomassa suomalaisesta koulutuksesta ja tieteestä erilaisissa tapahtumissa ympäri Brasiliaa. Hän vastailee muun muassa brasilialaisten kysymyksiin suomalaisesta koulutusjärjestelmästä.

- Minun ei tarvitse kauheasti markkinoida suomalaisen peruskoulutuksen laatua, sillä se on jo hyvin tiedossa. Joskus saan aika yleviä yhteydenottoja, jotka alkavat että ”Rakastan Suomea ja suuri haaveeni on päästä Suomeen opiskelemaan” tai tyyliin että ”teillä kun kaikki toimii”, Santalainen kertoo. 

Santalaisen mukaan Brasiliassa vieraisiin ihmisiin ei lähtökohtaisesti luoteta, vaan luottamus on ansaittava. Santalainen haluaisikin toimia tehtävässään uskottavana ja luotettavana toimijana, jonka puoleen on helppo kääntyä.

- Haluan toimia siltana suomalaisten ja brasilialaisten koulutus- ja tiedealan toimijoiden välillä, hän sanoo.  

Yhteinen huoli koulutuksen arvostuksesta

Santalainen kertoo, että Brasiliassa on toteutettu suuria julkisiin yliopistoihin kohdistuneita rahoitusleikkauksia

- Siellä ovat olleet ihmiset kaduilla, sekä opettajat että opiskelijat. Kiinnostavaa on, että kadulla ovat olleet myös yksityisten yliopistojen opiskelijat, vaikka leikkaukset eivät kohdistu heihin. Se kertoo jotain siitä yhteisestä huolesta, mikä koulutuksen arvostusta kohtaan on Brasiliassa tällä hetkellä.

Brasiliassa lähes kaikki lapset pääsevät koulutuksen piiriin, mutta koulutuksen laadussa on suuria koulukohtaisia eroja. Santalainen kertoo, että Brasiliassa on yksityisiä kouluja, jotka ovat todella tasokkaita, mutta myös julkisia kouluja, joiden oppilaista noin puolet eivät opi lukemaan kolmen ensimmäisen kouluvuoden aikana.

- Tämä kertoo jotain koulutuksen laadusta. Pisa-tuloksissa Brasilia on kaikilla mitatuilla osa-alueilla heikoimmin menestyvien joukossa, Santalainen sanoo.

Santalainen kertoo, että Brasiliassa opettajien täydennyskoulutukselle on tarvetta, joten Suomi voisi jatkossakin tarjota opettajien täydennyskoulutusta maassa. Santalaisen mukaan opettajankoulutukseen Brasiliassa ei esimerkiksi kuulu käytännön harjoittelua. 

- Toivon, että pystyisimme kohdentamaan toimintaa myös niille brasilialaisille toimijoille, jotka toimivat vähävaraisten parissa. Että myös julkisissa kouluissa käyvät lapset saisivat tasokkaampaa opetusta, Santalainen sanoo.

Brasiliassa monesti julkiset yliopistot taas ovat kaikkein tasokkaimpia. Santalainen kertoo, että jos oppilas on käynyt Brasiliassa julkisen peruskoulun ja lukion, oppilaan taidot eivät välttämättä riitä julkisiin korkeakouluihin.

- Koulutuksen epätasa-arvo on itseäni kiinnostava teema, johon toivon pystyväni työssäni puuttumaan, hän sanoo.

Koulutusviennin globaali vastuu

Jelena Santalaisen mukaan Brasiliassa on havahduttu siihen, että opetuksen laadussa on parannettavaa ja ihmisillä on tahtotilaa parantaa tilannetta. Hän on esimerkiksi keskustellut monien opettajien kanssa, jotka vahvasti uskovat koulutuksen voimaan ja ovat siksi hyvin kiinnostuneita Suomesta.

- Nyt kun uusi hallitus Suomessa nostaa globaalin vastuun teemaa, niin alleviivaisin sitä, että Brasiliassakin on paljon vähävaraisia ihmisiä, joiden on hyvin vaikea saada tasokasta koulutusta, Santalainen kertoo. 

Suomen koulutusvientivahvuuksiksi Santalainen mainitsee opetusohjelmien rakentamisen ja digioppimisen. Esimerkiksi digitaaliset oppimisalustat tarjoavat Brasiliassa ihmisille mahdollisuuksia, sillä se on valtavan iso maa, jossa ei pääse kulkemaan fyysisesti joka kolkkaan. Santalaiselta kysytään usein myös sosio-emotionaalisten taitojen opettamisesta. Brasilian uuteen peruskoulujen opetusohjelmaan kuuluu sosio-emotionaalisten taitojen opetus, ja Suomella olisi tähän tarjota esimerkiksi KiVa Koulu -ohjelma Santalaisen mukaan.

Santalainen kertoo, että brasilialaiset tuntevat suomalaisen opetuksen laadun ennen kaikkea Pisa-tulosten kautta. Hänen tavoitteenaan on nostaa myös suomalaisen korkeakoulutuksen tunnettuutta.

- Suomalaisen korkeakoulutuksen taso on kovaa. Hienoa on erityisesti tasalaatuisuus korkeakoulutuksessa, mikä on kansainvälisesti ainutlaatuista, Jelena Santalainen toteaa.