Sydostasien Anna Korpi

Anna Korpi

Anna Korpi har verkat som specialsakkunnig inom TFK i Singapore från och med oktober 2018, med hela Asien som sitt arbetsfält. Arbetet inom TFK handlar om att identifiera möjligheter, om att nätverka, om  internationell påverkan och om att stödja olika strategiska, akademiska och kommersiella projekt. Anne känner till det internationella utbildningsfältet väl genom tidigare arbetserfarenheter under tio års tid i olika uppgifter i Mellanöstern, Kina och Sydostasien.

Singapore – en verksamhetsmiljö, kompetens och konkurrenskraft i världsklass,

Singapore är ett litet mångkulturellt land med 5,7 miljoner invånare. Utöver den infödda befolkningen av kinesiskt, malaysiskt och indiskt ursprung finns det också har ett betydande inslag utländska anställda och specialister. Singapore är en öppen ekonomi, och utsåga i World Economic Forums jämförelse till världens mest konkurrenskraftiga ekonomi år 2019.

Högklassig utbildning i kombination med  ett forsknings- och innovationssystem ger upphov till innovationer och kompetens har utgjort ett levnadsvillkor för den lilla önationen, och garanterat Singapores framgångar. Det nuvarande utbildningssystemet är välfungerande och står internationellt högt i kurs, men har också kritiserats för att fokusera alltför mycket på prestationer och konkurrens. Singapore har sex offentligt finansierade universitet och fem offentligt finansierade yrkeshögskolor. National University of Singapore (NUS) och Nanyang Technology University (NTU)  är mycket högt uppe på olika internationella rankinglistor för universitet. Satsningar på forskning och innovationer, som till exempel CREATE-laboratorierna som finansieras av National Research Foundation, samt övriga strategiska forskningsprojekt ger goda ramar och en intressanta plattform för forskning på toppnivå.

Finland och Singapore – samarbete öppnar portarna till resten av Asien  

Singapores intressen inom utbildningssektorn handlar om innovationer, utnyttjande och utveckling av teknik samt om livslångt lärande. Singapores ambitiösa projekt Smart Nation går ut på att digitalisera hela samhället, vilket betyder att det finns efterfrågan på kreativt kunnande. Samtidigt är Singapore särskilt intresserat av  utbildningsmässig kreativitet och innovationer, startup-kultur och utbildning i entreprenörskap vid högskolorna samt digitaliseringen av utbildningssektorn. Finlands topplaceringar i PISA-undersökningarna under flera års tid och profilering som en nydanare av utbildningssystemet har länge väckt intresse i Singapore.

Finländska högskolor  är intresserade av mer högskole- och forskningssamarbeten i Singapore. Singapore har emellertid vant sig vid att samverka med den absoluta toppen, vilket betyder att Finland måste kunna visa upp både toppkompetens och göra egna investeringar för att släppas in i samarbeten med Singapores topprankade universitet.

Singapore beskrivs ofta som en port till Sydostasien och de övriga asiatiska länderna. Detta gäller också för utbildning och forskning. Samarbeten, nätverk och större lokalkännedom är det bästa sättet att öppna portarna också till Singapores grannar i Sydostasien, dess 600 miljoner stora befolkning samt samhällen och ekonomier som utvecklas i svindlande takt.  

Anna Korpi på Twitter:

@AnnaKorpi

Singapore (Sydostasien)

Anna Korpi, Specialsakkunnig 
utrikesministeriet, Finlands ambassad, Singapore (SIN)
[email protected]