Sydostasien

Mika Tirronen

Mika Tirronen har varit specialsakkunnig inom TFK i Singapore sedan början av 2024 (2024–2028). Han är ursprungligen doktor i molekylär utvecklingsgenetik. Efter sin forskarkarriär har han varit programchef vid Finlands Akademi, specialsakkunnig i utbildningsexport vid Åbo universitet samt utbildnings- och forskningsråd vid Finlands ambassader i Peking och New Delhi.

I sin nuvarande uppgift som TFK-specialsakkunnig är han verksam i Sydostasien i länder där finländska högskolor har aktiva projekt och intressen. Utöver Singapore har han riktat sin verksamhet till Thailand, Malaysia, Indonesien, Vietnam och Filippinerna.

I Sydostasien bor omkring 670 miljoner människor, och i många länder är befolkningen anmärkningsvärt ung. Den politiska, religiösa och kulturella variationen är stor, och bland dessa sex länder finns en parlamentarisk demokrati, två republiker, två kungadömen och en socialistisk republik. Lokalkännedom är nödvändig för att navigera på områdets utbildnings- och vetenskapsfält mot permanenta och effektiva samarbetsstrukturer.

Singapore är den minsta av länderna, men i många avseenden en föregångare, och landet är också en betydande investerare i andra länder i Sydostasien, liksom i Kina och Indien. De statligt ägda fonderna GIC, Temasek och CPF förvaltar tillgångar på sammanlagt 1 220 miljarder euro, vilket gör det möjligt för Singapore att vara aktiv i flera viktiga utvecklingsprojekt i regionen. I sitt försvar stöttar sig Singapore på USA, samtidigt som landet bedriver omfattande handel med ett annat mäktigt land i regionen, Kina. Singapore är vant vid att identifiera de mest lovande och kunniga partnerna, och finländsk spetskompetens är efteraktad till exempel inom mobilteknik och den gröna omställningen. Det finns emellertid ett överflöd av outnyttjad potential mellan länderna, vilket framhävs i och med att de geopolitiska gränserna blir allt tydligare även, och särskilt, i denna region.

Andra länder i regionen är intressanta särskilt när det gäller att locka experter och exportera utbildningskompetens. Till exempel i Vietnam och Thailand finns flera finländska kommersiella aktörer inom utbildningsområdet. Såväl utvecklingen av den grundläggande utbildningen som av yrkesutbildningen erbjuder många möjligheter till samarbete. Kännedomen om Finland i regionen grundar sig dels på långa samarbetsrelationer (till exempel Vietnam och Thailand) och dels på vårt starka PISA-anseende, vilket gör Finland till ett viktigt jämförelseland inom utbildning. Vietnam, Indonesien och Filippinerna utmärker sig för närvarande som målländer för lockande av studerande till högskolor. När det gäller studentutbyte är Singapore vid vissa universitet ett av de mest populära utbytesländerna.

Med hänsyn till vetenskap och spetsforskning är de bästa högskolorna i regionen värda en granskning. Det starkaste kunnandet finns inom naturvetenskap och teknik, till exempel digitala lösningar, artificiell intelligens och datavetenskap. I den digitala ekonomin och den digitala konkurrenskraften är Singapore absolut i världstoppen. År 2023 ingick EU och Singapore ett digitalt partnerskap för att stödja spetsforskning, till exempel inom artificiell intelligens och halvledare, men eftersom Singapore inte omfattas av Horizon Europe-finansieringsinstrumenten är det de enskilda medlemsstaterna som ansvarar för att finansiera forskningen. 

En av TFK-arbetets ovillkorliga missioner är att identifiera möjligheterna i Sydostasien och sprida information om dem i Finland. I detta avseende har arbetet två riktningar. Utmätningen av den fulla potentialen kräver framför allt ett nära samspel mellan den TFK-specialsakkunniga och högskolorna.

Må tröskeln för kontakter därför fortsättningsvis vara låg – och målnivån hög.


Kontaktuppgifter: 

[email protected]
Mobil: +65 9754 0712 (Whatsapp)

Facebook
LinkedIn

Instagram