Södra AfrikaIina Soiri

Iina Soiri

Specialsakkunnig Iina Soiri har tidigare bl.a. varit direktör för Nordens Afrikainstitut samt forskat i politiska frågor. Iina har ingått i Team Finland Knowledge sedan hösten 2019. Hon finns i Pretoria och analyserar utvecklingen i Afrika, som går framåt med stormsteg. Varje besök på de lokala universiteten stärker hennes uppfattning om att morgondagens innovationer kommer att göras här – flera andra länder är också redan på plats här. Det finns gott om plats för fler aktörer från Finland på den här kontinenten, för Finland är känt för att vara en pålitlig samarbetspartner och en hejare på undervisning.

Lägg Afrika på minnet – framtidens genier föds här just nu

Afrika är en stor kontinent med över en miljard invånare och 55 stater, och växer  i flera avseenden så det knakar. Befolkningen är ung, och att få chansen att studera är ett av de vanligaste önskemålen och en av de största utmaningarna på kontinenten. Afrikanska Unionen och politikerna på nationell nivå i de olika länderna står i främsta ledet för att öka och förbättra Afrikas kapacitet och engagemang ifråga om att ta fram vetenskap. De afrikanska högskolorna samarbetar bl.a. inom ramen för ARUA (Africa Research Universities Alliance) och African Academy of Sciences. Arbetsfältet för vår specialsakkunniga i Pretoria är i synnerhet södra Afrika, och fokuserar till en början på tre länder: Sydafrika, Namibia och Moçambique.

Sydafrika är motorn för vetenskap och innovationer på den afrikanska kontinenten. Där finns också de främsta högskolorna, som lockar till sig studerande och forskare från hela Afrika och hela världen. De två äldsta universiteten i Sydafrika, Kapstadens universitet (nr 1 på kontinenten) och Universitetet i Stellenbosch, tillhör de 300 bästa universiteten i världen. I Namibia finns två statliga universitet (UNAM ja NUST) samt ett privat institut för ledarskap, IUM.  I Moçambique finns två statliga universitet, Universidade Eduardo Mondlane och Universidade Pedagógica.   

Finland och Afrika – globalt ansvar, regionalt inflytande och export av kunnande

Det viktigaste landet i Afrika med tanke på exporten av finländskt kunnande är Sydafrika, även om marknaden där är koncentrerad till den privata sektorn. Den finländska lärarutbildningen väcker ständigt intresse i Sydafrika, eftersom  landets undervisnings- och inlärningsresultat står inför många utmaningar. Namibia och Finland har ett brett kunnande om varandra och samarbetar på flera områden – även inom undervisning och forskning. I Namibia finns den enda satelliten till ett finländskt universitetscampus; ett samarbete mellan Åbo universitet och UNAMi, där en utbildning i datavetenskap inleds. Namibia skulle lätt kunna bli ett språngbräde till större marknader, som Sydafrika eller Angola.  Också Angola intresserar sig för kunnandet inom undervisningssektorn i vårt land. Kvaliteten på undervisningen i Namibia är beklagansvärt låg, och ojämlikheten ett av landets största samhällsproblem, men det finns flera internationella aktörer som erbjuder möjliga lösningar på vartdera problemet.

Moçambique är också intressant för Finland med tanke på högskolepolitik och forskning, eftersom vi redan länge har haft ett program som riktar sig till landets undervisningssektor och  som finansieras inom ramen för vårt  utvecklingssamarbete. Moçambique har redan länge bedrivit vetenskaps- och forskningssamarbete med Finland; vi stöder till exempel det lokala institutet för politik och ekonomi, IESE. Dessutom finns det en potential för export av finländskt kunnande, i och med att det också finns privata läroanstalter inom Moçambiques utbildningssektor.

I södra Afrika fokuserar Finland på att påverka regionalt med tanke på vårt globala ansvar och för att öka den regionala kapaciteten, samt på de samarbeten och det kunnande, inklusive utbildningsinnovationer, som verksamheten leder till.  Länderna anser att det vore viktigt att intensifiera studerande- och forskarmobiliteten samt högskole- och företagssamarbetet mellan länderna i södra Afrika och Finland. För att öka verksamhetens genomslag önskar länderna att Finland, likt många andra länder, skulle erbjuda instrument som möjliggör mobilitet och vetenskapligt samarbete.

Iina Soiri på Twitter: 

@IinaNAIUppsala

Pretoria (Södra Africa)

Iina Soiri, Specialsakkunnig 
utrikesministeriet, Finlands ambassad, Pretoria (PRE)
[email protected]