Södra AfrikaIina Soiri

Iina Soiri

Iina Soiri, som tidigare varit direktör för Nordens Afrikainstitut och forskat i politiska frågor, har sedan hösten 2019 arbetat inom nätverket Team Finland Knowledge. ”Varje besök på lokala universitet förstärker uppfattningen om att framtida innovationer görs här – många andra länder har redan stark närvaro här. Det finns gott om plats för flera aktörer från Finland på kontinenten, för Finland är känt för att vara en pålitlig samarbetspartner och en hejare på undervisning”, säger Soiri.

I Iina Soiris uppgifter i målområdet i södra Afrika ingår uppföljning och analys av de högskole- och forskningspolitiska riktlinjerna, högskoleutbildningen och forskningen i området och aktiv rapportering om dem. Iina assisterar även med att kartlägga samarbets- och finansieringsmöjligheter, följer EU:s och andra aktörers utbud och samordnar sektorns #TeamEurope-verksamhet. Iina erbjuder kompetens för gemensamma utvecklingsprojekt inom utbildning, främjar stipendiemöjligheter samt följer högskole- och vetenskapspolitiken även i större utsträckning i Afrika. Främjandet av utbildningsexport ingår i partnerskapsstödet för högskolor. För att stödja arbetet utfördes 2020 en marknadsanalys av Finland och Sydafrika med Education Finland och Business Finland samt utarbetades en kartläggning av det befintliga samarbetet i Sydafrika, Tanzania och Namibia. För närvarande hjälper Iina med att genomföra en övergångsstrategi i Moçambique vilket resulterar i ett närmare samarbete mellan universiteten och företagen. Att skapa nätverk mellan de finländska aktörerna inom utbildning och aktörerna i målområdet i enlighet med Team Finlands planer och färdplan för utbildningsexport för länderna i området hör också till Iina Soiris arbetsbeskrivning.

Man kan inte längre glömma Afrika – framtida genier föds här nu

Afrika är en stor kontinent med över en miljard invånare och 54 stater och växer i flera avseenden. Befolkningen är ung, och att få chansen att studera är ett av de vanligaste önskemålen och en av de största utmaningarna på kontinenten. Afrikanska Unionen och politikerna på nationell nivå i de olika länderna står i främsta ledet för att öka och förbättra Afrikas kapacitet och engagemang ifråga om att ta fram vetenskap i världen. Utvecklingen på sistone har varit positiv. Högskolorna på kontinenten samarbetar bland annat inom ramen för ARUA (Africa Research Universities Alliance) och African Academy of Sciences. Arbetsfältet för vår specialsakkunniga som är placerad i Pretoria är södra Afrika och i synnerhet de länder där Finland har en diplomatisk beskickning, det vill säga Moçambique, Namibia, Sydafrika, Tanzania och Zambia. 

Sydafrika är en motor för vetenskap och innovationer på kontinenten. Där finns också de bästa högskolorna som lockar till sig studerande och forskare från hela Afrika och hela världen. Universiteten i Sydafrika hör upprepade gånger till de bästa på den afrikanska kontinenten, Kapstadens universitet (nr 1 på kontinenten) hör till de 200 bästa universiteten i världen. I Namibia finns två statliga universitet (UNAM och NUST) samt ett privat institut för ledarskap, IUM. Högskolesektorn i Moçambique har nyligen reformerats, och där finns nu, förutom de två kända statliga universiteten, universitetet Eduardo Mondlane och Pedagogiska universitetet, flera regionala högskolor. 

Finland och Afrika – globalt ansvar, regionalt inflytande och högskolepartnerskap

Det viktigaste mållandet i Afrika med tanke på exporten av finländskt kunnande är Sydafrika, även om marknaden där är koncentrerad till den privata sektorn. Den finländska lärarutbildningen och pedagogiken väcker ständigt intresse i södra Afrika på grund av utmaningar i undervisnings- och inlärningsresultaten. Namibia och Finland har redan ett brett kunnande om varandra och samarbetar på flera områden – även inom utbildning och forskning. Namibia skulle lätt kunna bli ett språngbräde till större marknader, som Sydafrika eller Angola, och det sista nämndas intresse för finländskt kunnande inom utbildning kartlades 2022. Kvaliteten på undervisningen i Namibia är beklagansvärt låg, och ojämlikheten ett av landets största samhällsproblem. En gemensam lösning till dessa frågor erbjuder möjligheter för många internationella aktörer.

Moçambique är intressant för Finland också med tanke på högskoleutbildning och forskning, eftersom Finland redan länge har haft ett program som riktar sig till landets undervisningssektor och som finansieras inom ramen för utvecklingssamarbetet. Moçambique har redan länge bedrivit vetenskaps- och forskningssamarbete med Finland och nu när utvecklingssamarbetet håller på att avslutas är högskolorna viktiga partner för att fortsätta den gemensamma utvecklingen inom utbildningen. Dessutom har landet potential ur perspektivet för export av kunnande eftersom landet har även privata läroanstalter inom utbildning. Potentialen håller på att kartläggas.

I södra Afrika fokuserar Finland på att påverka regionalt med tanke på det globala ansvaret och för att öka den regionala kapaciteten, samt på att öka exporten av de samarbeten, det kunnande och de utbildningsinnovationer som verksamheten leder till. Det anses viktigt att intensifiera studerande- och forskarmobiliteten samt högskole- och företagssamarbetet mellan länderna i södra Afrika och Finland, och kampanjen och webbplatsen #FutureWithFinland erbjuder material för detta. För att öka verksamhetens genomslag är Utbildningsstyrelsens partnerskapsprogram TFK och finansiering Higher Education Partnership HEP viktiga instrument som möjliggör mobilitet och samarbete mellan högskolorna. Det vetenskapliga samarbetet mellan Afrika och Finland har ökat, ett exempel på detta är ett partnerskap som omfattar fem projekt med en afrikansk högskola. Partnerskapet finansieras av Finlands Akademi och utrikesministeriet.  

Iina Soiri på Twitter: 

@IinaNAIUppsala