Utvidgandet av läroplikten

Enligt regeringsprogrammet har man som mål att alla som går ut grundskolan ska genomgå en utbildning på andra stadiet. Läropliktsåldern höjs till 18 år. Handledningen och tjänsterna inom elev- och studerandevården ökas liksom också grundskolans möjligheter att säkerställa att varje studerande har tillräckliga färdigheter för att klara av en utbildning på andra stadiet.

Utvidgningen av läroplikten trädde i kraft år 2021. Lagen tillämpades första gången på dem som under våren gick på nionde klass (i huvudsak personer födda 2005).

Framöver tar läroplikten slut när man fyller 18 år eller då man för det avlägger en examen på andra stadiet (studentexamen eller yrkesexamen).

Att man höjer läropliktsåldern till 18 år och utvidgar läroplikten till att omfatta även andra stadiet förutsätter att de som går ut grundskolan har det kunnande, de färdigheter och den kompetens som krävs inom andra stadiet.

Beredning av reformen  

Riktlinjer om utvidgandet av läroplikten finns i regeringsprogrammet. 

Statsrådet avlät den 15 oktober 2020 en regeringsproposition till riksdagen om att förlänga läroplikten till 18 års ålder. Republikens president stadfäste läropliktslagen den 30 december 2020. Läropliktslagen trädde i kraft den 1 augusti 2021.

År 2022 är tidpunkten för utredning av fullgörandet av läroplikten fredagen den 26 augusti 2022 (Beslut om datum för utredning av fullgörandet av läroplikten 2022).

Uppföljningen av utvidgningen av läroplikten

Undervisnings- och kulturministeriet uppföljer genomförandet av utvidgningen av läroplikten 2021–2024. Uppföljningen omfattar sju breda ämneshelheter och baserar sig på de uppföljningsbehov som beskrivs i regeringens proposition samt på de 22 uttalanden som riksdagen skrivit in i samband med att lagen godkändes. Uppföljningsplanen publicerades på finska och svenska den 1 oktober 2022 och sammanfattad på engelska den 1 december 2022. Undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen ansvarar tillsammans för genomförandet av uppföljningen.

Läroplikt-broschyrer

Aktuellt

Preciseringar av läropliktslagen

UKM
Pressmeddelande 23.12.2021 10.20

Ett brett utvecklingsprogram för studiehandledningen

UKM
Pressmeddelande 18.6.2020 9.37

Lagförslaget om utvidgning av läroplikten på remiss

UKM
Pressmeddelande 30.4.2020 15.19

Mer information

Piritta Sirvio, regeringsråd 
undervisnings- och kulturministeriet, Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen osasto (LAMOS), ansvarsområdet för strategisk styrning 0295330238  


Antti Randell, regeringsråd 
undervisnings- och kulturministeriet, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Strategia- ja ohjausryhmä (SORY) 0295330173  


Seija Rasku, opetusneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen osasto (LAMOS), Koulutuksen vastuualue Rådet (utbildning, ungdom, kultur och idrott)  0295330270