Hoppa till innehåll

Läroplikten utvidgas i augusti 2021 – förutsättningarna för ungas lärande och välbefinnande förbättras, sysselsättningsgraden höjs

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 15.10.2020 14.34
Pressmeddelande
Opiskelijoita koulun aulassa.

På torsdagen överlämnade statsrådet till riksdagen en regeringsproposition genom vilken läroplikten utvidgas till 18 års ålder. Samtidigt blir utbildningen på andra stadiet avgiftsfri för studerande som omfattas av den utvidgade läroplikten. Handledningen stärks och utbildningen i övergångsskedet utvecklas. Avsikten är att reformen träder i kraft den 1 augusti 2021. Enligt förslaget gäller reformen för första gången de unga som avslutar den grundläggande utbildningen våren 2021, dvs. i huvudsak de som är födda 2005.

En utvidgning av läroplikten har skrivits in i regeringsprogrammet. Reformen har som mål att höja utbildnings- och kompetensnivån, minska skillnaderna i inlärning samt att öka likabehandlingen och jämlikheten i utbildningen. Genom att utvidga läroplikten höjs också sysselsättningsgraden.

- Trots ett flertal utvecklingsåtgärder blir fortfarande omkring 16 procent av åldersklassen utan en examen på andra stadiet. Man klarar sig inte längre enbart med grundskolan i livet och arbetslivet. Det är dags att uppdatera läroplikten så den motsvarar 2020-talets krav. I och med att läroplikten utvidgas garanteras varje ung person en examen på andra stadiet, säger undervisningsminister Li Andersson.

Avgiftsfrihet en viktig del av reformen

Enligt lagförslaget upphör läroplikten när den unga personen fyller 18 år eller avlägger en examen på andra stadiet före det (gymnasiets lärokurs och studentexamen eller yrkesinriktad grundexamen).

Avgiftsfriheten omfattar framöver undervisningen och den dagliga måltiden (liksom för närvarande), de läroböcker och andra material samt arbetsredskap, -dräkter och -ämnen som behövs i undervisningen samt de fem prov som krävs för avläggande av studentexamen - även omtagning av underkända prov. Enligt förslaget är även skolresor på minst 7 kilometer avgiftsfria på andra stadiet.

Specialutrustning som behövs i studierna, såsom musikinstrument och idrottsutrustning, ska fortfarande betalas av den studerande själv.

Avgiftsfriheten fortsätter till utgången av det kalenderår då den studerande fyller 20 år. Avgiftsfriheten kan också förlängas av grundad anledning, t.ex. på grund av sjukdom eller utbildning i övergångsskedet.

Handledningen stärks

Anordnaren av grundläggande utbildning är skyldig att ordna effektiviserad elevhandledning under årskurs 8 och 9 i den grundläggande utbildningen, med fokus på färdigheter för fortsatta studier.
Före utgången av den sista årskursen inom den grundläggande utbildningen ska läropliktiga söka till utbildning på andra stadiet, utbildning i övergångsskedet eller till någon annan utbildning som omfattas av läroplikten. Skyldigheten att söka till utbildning fortsätter tills den läropliktiga får en utbildningsplats.

Efter avslutad grundläggande utbildning ansvarar den som ordnar grundläggande utbildning för handledningen av, stödet till och tillsynen av fullgörandet av läroplikten tills den läropliktiga inleder sina studier i utbildning efter den grundläggande utbildningen.

Om någon som avslutar den grundläggande utbildningen blir utan studieplats är anordnaren av grundläggande utbildning skyldig att anmäla detta till elevens hemkommun, som sedan tar över ansvaret för den unga. Kommunen ska utreda den ungas helhetssituation och stödbehov tillsammans med den läropliktiga och dennes vårdnadshavare eller någon annan laglig företrädare.
När en studerande inleder utbildning på andra stadiet övergår ansvaret för handledningen, stödet och tillsynen av den studerande till den som anordnar gymnasieutbildningen eller yrkesutbildningen.

Ny utbildningshelhet för övergångsskedet
 

Reformen för med sig en förnyad utbildningshelhet för övergångsskedet år 2022. I utbildningen som handleder för examensutbildning sammanslås påbyggnadsundervisning efter den grundläggande utbildningen, utbildning som förbereder för gymnasieutbildning och utbildning som handleder för yrkesutbildning.

Syftet med utbildningen som handleder för examensutbildning är att ge färdigheter för att söka till examensinriktad utbildning och avlägga examen. Den är avsedd för både läropliktiga och andra personer som behöver färdigheter för fortsatta studier (invandrare, vuxenstuderande).

Mer information:
Kanslichef Anita Lehikoinen, tfn 02953 30182
Överdirektör Mika Tammilehto, tfn 02953 30308
Regeringsrådet Piritta Sirvio, tfn 02953 30238
Specialmedarbetare Touko Sipiläinen, tfn 02953 30143

Projekthandlingar samt frågor och svar om läroplikten