Hoppa till innehåll

Läroplikten utvidgas – information om reformen ges till unga på sociala medier och undervisningsministerns frågestunder

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 11.2.2021 9.22 | Publicerad på svenska 11.2.2021 kl. 15.57
Nyhet

Läroplikten utvidgas till 18 års ålder. Reformen gäller unga som går ut grundskolan i vår. Undervisnings- och kulturministeriet informerar dem om reformen på sociala medier. Dessutom får de information som skickas hem till dem.

Läropliktslagen träder i kraft den 1 augusti 2021, men bestämmelserna om skyldigheten att söka till utbildning träder i kraft redan den 1 januari 2021. Skyldigheten att söka till utbildning innebär att alla elever som nu går i årskurs 9 ska söka till en utbildning på andra stadiet via den gemensamma ansökan 23.2 –23.3 .21, eller på något annat sätt.

Undervisnings- och kulturministeriet informerar de unga om reformen på ministeriets Instagram i februari–mars. Via uppdateringarna där får de unga information om reformen: vad reformen innebär och varför den genomförs. Det kommer också att finnas videor kring temat, och i februari dyker det upp en del influencers på Instagram. Ministeriet vill framför allt påminna eleverna om vårens gemensamma ansökan.

På Teams kommer undervisningsminister Jussi Saramo under vårens lopp att besöka flera skolor och svara på elevernas frågor. I Kaukovainion koulu i Uleåborg blir en frågestund med ministern den 15 februari kl. 10 –10.45, och den streamas direkt (på finska) på undervisnings- och kulturministeriets YouTube-kanal.

Undervisningsminister Saramo kommer också att ordna frågestunder för unga på undervisnings- och kulturministeriets Instagram. Den första frågestunden på finska ordnas den 22 februari. Man får gärna skicka in frågor på Instagram redan dagen innan.

Undervisnings- och kulturministeriet skickar dessutom information om reformen till niorna och deras vårdnadshavare till elevens hemadress.

Information om reformen på webben:
undervisnings- och kulturministeriet
Utbildningsstyrelsen


Ytterligare information:
Specialmedarbetare Touko Sipiläinen,  tfn 0295 330 143, undervisnings- och kulturministeriet
Kommunikationsdirektör Mari-Kaisa Brander, tfn 040 131 3388, och  kommunikationsexpert Mari Koivula,  (frågor om streaming och delning), tfn 0295 330 194, undervisnings- och kulturministeriet

Allmänbildande utbildning Unga Utbildning Yrkesutbildning