Hoppa till innehåll

Utvidgningen av läroplikten framskrider - beslut om avgiftsfrihet för andra stadiet samt om handlednings- och tillsynsansvar

Undervisnings- och kulturministeriet
5.3.2020 16.06 | Publicerad på svenska 5.3.2020 kl. 16.09

Lagberedningen för utvidgningen av läroplikten framskrider. Ministerarbetsgruppen för kunnande, bildning och innovationer behandlade ärenden gällande handlednings- och tillsynsansvar samt avgiftsfrihet i anslutning till utvidgandet av läroplikten tisdagen den 3 mars. Uppföljningsgruppen för projektet sammanträdde torsdagen den 5 mars.

Ministrarna drog upp riktlinjer enligt vilka rätten till avgiftsfri utbildning på andra stadiet föreslås gälla till utgången av det kalenderår under vilket den studerande fyller 20 år. När den studerande som 16-åring övergår från den grundläggande utbildningen till andra stadiet, är utgångspunkten att han eller hon ska ha rätt till 4,5 år avgiftsfri utbildning. Under denna tidperiod ska avgiftsfriheten gälla examensinriktad utbildning samt olika utbildningar i övergångsskedet till andra stadiet.

Avsikten är att rätten till helt avgiftsfri utbildning på andra stadiet förverkligas första gången för läropliktiga som inleder studierna på andra stadiet hösten 2021. Den avgiftsfria utbildningen på andra stadiet gäller för första gången de unga som våren 2021 får avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen eller vars grundläggande utbildning som ingår i läroplikten annars upphör då.

För handledningens del föreslås att anordnarens av den grundläggande utbildningen förpliktigas att handleda den läropliktiges ansökan till en utbildning efter årskurs 9 i den grundläggande utbildningen. Om den läropliktige inte får en studieplats via gemensam ansökan, föreslås att anordnaren av den grundläggande utbildningen ska fortsätta handledningen så att den läropliktige kan söka en studieplats via den kontinuerliga ansökan efter den gemensamma ansökan. Handlednings- och tillsynsansvaret fortsätter enligt förslaget tills den läropliktige har inlett studierna vid en annan läroanstalt.

Enligt förslaget övergår ansvaret för handledning och tillsyn på den nya utbildningsanordnaren när den studerande inlett studierna vid ifrågavarande läroanstalt. Om en ung person som är läropliktig  blir utan studieplats eller avbryter studierna, är det enligt förslaget i sista hand den kommun där han eller hon är skriven som har handlednings- och tillsynsansvaret. Kommunens uppgift föreslås vara att utreda den unga läropliktiga personens situation och handleda denne att söka till en utbildning på andra stadiet och vid behov söka sig till övriga ändamålsenliga tjänster. 

Avsikten är att lagförslaget skickas på remiss i slutet av april. Regeringens proposition överlämnas till riksdagen hösten 2020.

Ytterligare upplysningar:

  • Kanslichef Anita Lehikoinen, tfn 02953 30182
  • Överdirektör Mika Tammilehto, tfn 02953 30308
  • Regeringsrådet Piritta Sirvio, tfn 0295 330 238

Utvidgning av läröplikten, Projektets basuppgifter

Frågor och svar om läroplikten

Allmänbildande utbildning Utbildning Yrkesutbildning