Hoppa till innehåll

Webbenkät stöder beredningen av utvidgningen av läroplikten

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 2.12.2019 14.59 | Publicerad på svenska 2.12.2019 kl. 15.18
Nyhet

Ett av målen i statsminister Antti Rinnes regeringsprogram är att säkerställa att alla som går ut grundskolan avlägger utbildning på andra stadiet, och därför utvidgas läroplikten samtidigt som läropliktsåldern höjs till 18 år. Undervisnings- och kulturministeriet samlar som bäst in respons till stöd för beredningen genom en webbenkät.

De grupper ministeriet tillsatt för beredningen reformen har utarbetat ett utkast till riktlinjer för en utvidgning av läropliktsåldern. Via webbenkäten hoppas vi få kommentarer om utkastet till stöd för den fortsatta beredningen.  

Samtidigt välkomnar vi olika aktörer att påverka genomförandet av utvidgningen av läroplikten och därigenom stärka samarbetet i detta avseende.

Webbenkäten är öppen för alla intresserade. Enkäten kan besvaras 2 –15.12.2019. 

Utöver enkäten samlas respons angående utkastet till riktlinjer också in under fyra regionala workshoppar som ordnas i Helsingfors, Jyväskylä och Uleåborg inom december månad.

Avsikten är att den nya, mer utvidgade läroplikten, ska träda i kraft 2021. Avsikten är att den ska tillämpas för första gången på de läropliktiga för vilka läroplikten enligt gällande lagstiftning upphör 2021.

I samband med utvidgningen av läroplikten stärks handledningen och tjänsterna inom elevvården samt grundskolans möjligheter att säkerställa att alla studerande har tillräckliga färdigheter för att klara av en utbildning på andra stadiet.

Utvidgning av läroplikten ansluter sig till regeringsprogrammets mål att höja utbildnings- och kunskapsnivån höjs på alla utbildningsstadier, minska skillnaderna i lärande och förbättra den utbildningsmässiga jämlikheten.

Riktlinjer för utvidgning av läroplikten, utkast
Webbenkät
Mer information om workshopparna finns i UKMs evenemangskalender
Projektinformation, utvidgning av läroplikten

Allmänbildande utbildning Utbildning Yrkesutbildning