Hoppa till innehåll

Ett brett utvecklingsprogram för studiehandledningen

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 18.6.2020 9.37 | Publicerad på svenska 22.6.2020 kl. 15.51
Pressmeddelande

Undervisnings- och kulturministeriet inleder ett brett program för utveckling av studiehandledningen, som ska stödja och stärka studiehandledningen i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen. Utvecklingsprogrammet är en del av utvidgningen av läroplikten. Från och med 2021 kommer studiehandledningen att stödjas med sammanlagt cirka 19 miljoner euro per år. Under programmets gång kommer dessutom 6,3 miljoner euro att kanaliseras till utveckling av studiehandledningen. Programmet pågår till utgången av 2022.

Utvecklingsprogrammet för elev- och studiehandledning har tre centrala mål:

  • Stödja och stärka genomförandet av samt verksamhetssätten och kontinuiteten för studiehandledningen från grundskolan till andra stadiet
  • Säkerställa att varje lärande får handledning som är individuell och anpassad till hans eller hennes behov
  • Stärka jämlikheten i utbildningen genom att  alla elever uppmärksammas på de möjligheter som står till buds inom arbetslivet och de fortsatta studierna

- Genom att stärka studiehandledningen kan vi bättre nå och stödja de elever och studerande som behöver stöd när de söker sig till fortsatta studier och när de studerar. Handledningen säkerställer att studierna fortsätter och att andra stadiets examen avläggs. I synnerhet under de undantagsförhållanden som coronaviruspandemin orsakar är det viktigt att varje elev och studerande får den handledning som behövs, såväl vid övergångsskeden i utbildningen som i studierna. Satsningar på utbildning har en avgörande betydelse när vi  återhämtar oss från krisen. Finland behöver kompetenta människor och en höjning av kompetensnivån, säger undervisningsminister Li Andersson.

I samband med programmet kommer en ny, intensifierad individuell elevhandledning att tas i bruk i den grundläggande utbildningen. Detta möjliggör en behovsanpassad elevhandledning för uppskattningsvis 10 000 elever årligen som behöver intensifierad elevhandledning på årskurs 8–9 i grundskolan.

Den intensifierade individuella elevhandledningen består av individuell elevhandledning samt sådant stöd för studierna som elevhandledare, lärare och speciallärare kan erbjuda baserat på ett konstaterat behov, till exempel för att motivera till skolgång, ge tilläggsstöd vid planeringen av fortsatta studier och karriären eller för något annat behov.

Kvaliteten på handledningen för studerande inom yrkesutbildning förbättras och mängden handledning ökar i och med utvecklingsprogrammet. Målet är att varje studerande inom yrkesutbildningen ska erbjudas den handledning och det stöd som han eller hon behöver vid rätt tidpunkt, så att avbrotten minskar och inlärningsresultaten förbättras.

Med hjälp av utvecklingsprogrammet stärks framför allt handledningen för de studerande som behöver mest stöd och handledning, såsom studerande med inlärningssvårigheter eller psykiska symtom samt unga studerande med invandrarbakgrund och ett främmande språk som modersmål.

I gymnasieutbildningen är målet att studie- och karriärhandledning ska ges vid rätt tidpunkt och motsvara den studerandes behov. Med hjälp av utvecklingsprogrammet stärks framför allt handledningen för de unga som behöver mest stöd och handledning, såsom unga med inlärningssvårigheter eller psykiska symtom samt unga med invandrarbakgrund och ett främmande språk som modersmål.

I utvecklingen av studiehandledningen utnyttjas gymnasiernas utvecklingsnätverk (LUKE-nätverket).

Utvecklingsprogrammet för studiehandledning genomförs samordnat med andra pågående eller kommande åtgärder i regeringsprogrammet. Några av dessa är beredningen av utvidgningen av läroplikten, programmet Utbildning för alla, utvecklingsprogrammet för kvalitet och jämlikhet i yrkesutbildningen (Rätt att kunna) och kvalitetsprogrammet för gymnasieutbildningen som är under beredning. I genomförandet av utvecklingsprogrammet beaktas också de strategiska målen för livslång handledning.

Mer information:
Minna Polvinen, grundläggande utbildning, tfn. 02953 30262
Heikki Blom, gymnasieutbildning, tfn. 02953 30074
Seija Rasku, yrkesutbildning, tfn 02953 30270

Programmet för utveckling av studiehandledning