Rysslands invasion av Ukraina och dess konsekvenser för undervisnings- och kulturministeriets ansvarsområde

Rysslands attack mot Ukraina. Till stöd för kommuner, anordnare av utbildning, högskolor och andra aktörer inom förvaltningsområdet har vi sammanställt svar på vanliga frågor. I sammanställningen hittar du svar på frågor som gäller bland annat småbarnspedagogiken, ordnandet av utbildning samt högskole- och forskningssamarbetet. Svaren kompletteras och uppdateras vid behov.

Finland fördömer Rysslands invasion av Ukraina och strävar efter att hjälpa Ukraina och ukrainarna. Finland reagerar på Rysslands aggression även som en del av Europeiska unionen, som bland annat har infört olika sanktioner och restriktioner mot Ryssland. 

Undervisnings- och kulturministeriet påminner om att hatretorik eller våld under inga omständigheter är acceptabelt. Ingen får på grund av nationalitet eller modersmål diskrimineras till följd av Rysslands invasion av Ukraina. Alla har rätt till en trygg och icke-diskriminerande lärmiljö. 

Grundläggande utbildning, småbarnspedagogik och språkstudier

Läroplikt

Yrkesutbildning och gymnasieutbildning

Högskolor och forskning

Riktlinjer och ställningstaganden