Hoppa till innehåll

Idrottsministrarna: Utestängningen av ryska och belarusiska idrottare från internationell idrottsverksamhet bör fortsätta

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 21.2.2023 8.00 | Publicerad på svenska 21.2.2023 kl. 11.59
Nyhet

I ett gemensamt utlåtande som publicerades den 20 februari konstaterar idrottsministrarna från 34 länder att det inte finns anledning för Internationella olympiska kommittén (IOK) att ändra sitt beslut av den 28 februari 2022 i fråga om ryska och belarusiska idrottares deltagande i internationell idrott. Enligt ministrarna har situationen i Ukraina försämrats ytterligare under det gångna året.

Uttalandet gjordes som en följd av ett ministermöte under Storbritanniens ledning den 10 februari 2023, i vilket även Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj deltog. Ministrarna bekräftade alltjämt budskapet från de två föregående gemensamma uttalandena (8.3.2022 och 4.7.2022).

IOK:s uttalande den 25 januari 2023 väcker oro och många frågor bland ministrarna. IOK utreder hur ryska och belarusiska idrottare igen skulle kunna delta i internationella tävlingar som neutrala idrottare.

Eftersom situationen i Ukraina försämras på grund av Rysslands anfallskrig och på många sätt påverkar även idrottarna, ser ministrarna inga praktiska orsaker till varför IOK bör avvika från beslutet från ifjol att stänga ute ryska och belarusiska idrottare från internationella tävlingar. Samtidigt konstaterar de att Ryssland genom sina åtgärder också bryter mot den olympiska freden som FN:s generalförsamling har respekterat sedan 1993.

I sitt uttalande i juli 2022 erkände ministrarna möjligheten för ryska och belarusiska idrottare att delta i tävlingar som s.k. neutrala idrottare. Idrott och politik är sammanflätade med varandra såväl i Ryssland som i Belarus, ländernas regeringar finansierar och stöder de olympiska idrottarna och i Ryssland har idrottarna en stark koppling också till armén. Därför anser ministrarna att IOK som utgångspunkt för sin prövning inte enbart kan tillämpa icke-diskriminering på grund av nationalitet.

Så länge IOK inte beaktar nämnda grundläggande omständigheter eller framför några konkreta och klara detaljer för en ”neutralitetsmodell”, bör man enligt ministrarna inte låta idrottare från Ryssland och Belarus delta i tävlingar.

Ministrarna påpekar också att Ryssland och Belarus kan lösa situationen själva och återvända till den internationella idrottsgemenskapen genom att upphöra med krigshandlingarna.

Gemensamt uttalande: Statement on Russia's war on Ukraine and international sport

Undertecknande länder:

Nederländerna, Spanien, Österrike, Belgien, Kanada, Kroatien, Cypern, Malta, Republiken Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Island, Italien, Storbritannien, Irland, Japan, Republiken Korea, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Nya Zeeland, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Sverige, Slovakien, Slovenien, USA.

Mer information: Antti Varis, specialmedarbetare, tfn 029 533 0195

Tidigare om ämnet