Hoppa till innehåll

Finland inleder ett åtgärdsprogram för att stödja ukrainska högskolestuderande och forskare

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 28.4.2022 9.27 | Publicerad på svenska 28.4.2022 kl. 14.06
Pressmeddelande

Finländska universitet och yrkeshögskolor öppnar nya studiemöjligheter för att hjälpa de ukrainare som kommer till Finland. De studerande erbjuds möjligheter att inleda eller fortsätta sina studier, och forskarna ges möjlighet att fortsätta sitt forskningsarbete i Finland.

Undervisnings- och kulturministeriet tillhandahåller särskild finansiering för att stödja studiemöjligheterna för ukrainare, för att göra utbildningsutbudet mångsidigare samt för att erbjuda de handlednings- och rådgivningstjänster som behövs. Enligt ministeriets bedömning kan man genom dessa åtgärder erbjuda studiemöjligheter för 2 000–4 000 studerande. Dessutom bereder ministeriet tilläggsfinansiering till Finlands Akademi för att stödja forskarnas mobilitet.

– Tillsammans med högskolorna har vi lagt fram ett mångsidigt paket för att stödja ukrainarna. Jag anser det vara ytterst viktigt att de ukrainare som flyr kriget kan dra nytta av utbildningsmöjligheterna i Finland, allt från daghem till högskola, säger forsknings- och kulturminister Antti Kurvinen.

– Undervisnings- och kulturministeriet bevakar läget noggrant, och vi är beredda att anpassa och komplettera åtgärderna vid behov.

Möjligheter att studera vid finländska högskolor

Ukrainare som redan har studierätt vid en högskola i sitt hemland kan få separat studierätt till finländska högskolor i enlighet med kriterierna för tillfälligt skydd. För ukrainare som inte har studierätt vid en ukrainsk högskola erbjuder högskolorna också möjlighet att studera via den öppna högskoleutbildningen. Fristående studier och öppna högskolestudier är avgiftsfria för studerande som uppfyller kriterierna för tillfälligt skydd.

Ukrainare som kommit till Finland kan ansöka till utbildningar på främmande språk som inleds hösten 2022 och våren 2023. Högskolorna kan också ordna ytterligare ansökningar för studieplatser som blivit lediga.

Stöd till ukrainska studerande och forskare

Samtliga högskolor erbjuder intensifierat stöd till ukrainare. Frågor som gäller högskoleutbildning för invandrare och asylsökande är i särskild fokus vid ansvarshögskolorna för invandring (SIMHE). Ansvarshögskolorna hjälper bland annat i ärenden som gäller handledning till högre utbildning, avläggande av examen och sysselsättning.

Högskolorna och forskningsinstituten utreder möjligheter att erbjuda tillfälliga forskningsuppdrag för ukrainska forskare och personer som arbetar med forskningsrelaterade uppgifter. Inom ramen för Utbildningsstyrelsens stipendieprogram EDUFI Fellowship for doctoral students from Ukraine ger man dessutom doktorander som flytt från Ukraina möjlighet att fortsätta sitt akademiska arbete i Finland samt stöder man återuppbyggnaden av högskoleutbildningen i Ukraina.

Understöd för att göra utbildningsutbudet mångsidigare

Undervisnings- och kulturministeriet utlyser understöd för att utvidga och utveckla utbildningsutbudet på främmande språk för studerande som uppfyller kriterierna för tillfälligt skydd samt för studerande från ett tredjeland som av tvingande skäl inte kan återvända till sitt hemland.

Andra webbplatser

Information om utbildningsmöjligheterna för ukrainska studerande och forskare finns på följande webbplatser:

Mer information

  • Atte Jääskeläinen, överdirektör, tfn 0295 330 309
  • Jirka Hakala, specialmedarbetare, tfn 0295 140 005
  • Jonna Korhonen, direktör, tfn 0295 330 008