Frågor och svar om läroplikten

På den här sidan hittar du svar på vanliga frågor som gäller utvidgandet av läroplikten. 

  • Fullgörande av läroplikten
  • Avgiftsfrihet
  • Handlednings- och tillsynsansvar för fullgörandet av läroplikten
  • Bedömning av mängden undervisning och handledning i yrkesutbildning 

Fullgörande av läroplikten

Avgiftsfrihet

Handlednings- och tillsynsansvar för fullgörandet av läroplikten

Bedömning av mängden undervisning och handledning i yrkesutbildning (träder i kraft 1.8.2022)

Mer information

Eeva-Riitta Pirhonen, överdirektör 
undervisnings- och kulturministeriet, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ), Ylijohtaja 0295330258