Frågor och svar om läroplikten

Målet är att alla som går ut grundskolan ska genomgå en utbildning på andra stadiet. Läropliktsåldern höjs till 18 år. På den här sidan hittar du svar på vanliga frågor som gäller utvidgandet av läroplikten. 

  • Fullgörande av läroplikten
  • Avgiftsfrihet
  • Handlednings- och tillsynsansvar för fullgörandet av läroplikten
  • Bedömning av mängden undervisning och handledning i yrkesutbildning 

Fullgörande av läroplikten

Avgiftsfrihet

Handlednings- och tillsynsansvar för fullgörandet av läroplikten

Bedömning av mängden undervisning och handledning i yrkesutbildning (trädde i kraft 1.8.2022)

Mer information

Frågor gällande den grundläggande utbildningen

Marja Penttilä, regeringsråd 
undervisnings- och kulturministeriet, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ) Telefon:0295330400   E-postadress:

Frågor gällande skolresor på andra stadiet