Frågor och svar om läroplikten

På den här sidan hittar du svar på vanliga frågor som gäller utvidgandet av läroplikten. 

  • Fullgörande av läroplikten
  • Avgiftsfrihet
  • Handlednings- och tillsynsansvar för fullgörandet av läroplikten
  • Bedömning av mängden undervisning och handledning i yrkesutbildning 

Fullgörande av läroplikten

Avgiftsfrihet

Handlednings- och tillsynsansvar för fullgörandet av läroplikten

Bedömning av mängden undervisning och handledning i yrkesutbildning (trädde i kraft 1.8.2022)

Mer information

Maria Soininen, regeringssekreterare 
undervisnings- och kulturministeriet, Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen osasto (LAMOS), ansvarsområdet för strategisk styrning 0295330220  


Akseli Holm, sakkunnig 
undervisnings- och kulturministeriet, Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen osasto (LAMOS) 0295330455  

Frågor gällande den grundläggande utbildningen

Marja Penttilä, regeringsråd 
undervisnings- och kulturministeriet, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ) 0295330400  

Frågor gällande skolresor på andra stadiet

Antti Randell, regeringsråd 
undervisnings- och kulturministeriet, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Strategia- ja ohjausryhmä (SORY) 0295330173