Hoppa till innehåll

Ministeriet, stiftelser och fonder främjar bevarandet av Ukrainas kulturarv och ukrainares deltagande i konstnärlig och kulturell verksamhet i Finland

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 7.6.2022 13.32 | Publicerad på svenska 7.6.2022 kl. 17.10
Pressmeddelande

Forsknings- och kulturminister Petri Honkonen och kulturfrämjande stiftelser och fonder har diskuterat kultursektorns möjligheter att stödja Ukraina och ukrainare som flytt till Finland. Som ett resultat av mötet kom ministeriet, stiftelserna och fonderna överens om att i juni fortsätta diskussionerna om hur man kan främja bevarandet av Ukrainas kulturarv och uppmuntra de ukrainare som befinner sig i Finland att delta i konst- och kulturverksamhet. Avsikten är att bjuda in viktiga aktörer inom sektorn till de kommande diskussionerna.

Under kriget har en stor mängd värdefullt kulturarv förstörts i Ukraina. I regeringens proposition om en andra tilläggsbudget ingår krishjälp i form av leverans av utrustning till Ukraina för att skydda landets kulturarv. I samband med eftervården av krisen i Ukraina kommer det att finnas ett stort behov av att sända experthjälp inom kulturarv till landet.

På grund av kriget i Ukraina har flyktingbarn och flyktingungdomar anlänt till Finland, och fler förväntas fortfarande anlända.

- Genom grundläggande konstundervisning och konst- och kulturverksamhet är det möjligt att hjälpa dessa barn och unga och deras familjer, säger minister Petri Honkonen

Meningsfull hobbyverksamhet erbjuder en kanal för att uttrycka sig själv och fokusera på att göra någonting man gillar, även i en krissituation. För dessa barns och ungas individuella välfärd bedöms det vara särskilt viktigt att de kan fortsätta med fritidsaktiviteter som är viktiga för dem, både under och efter undantagsförhållandena.

- Den finländska kulturens tillgänglighet för ukrainska flyktingar kunde förbättras till exempel genom att öka antalet audioguider och guidade turer på ukrainska vid museer och andra kulturarvsobjekt, säger Honkonen.

Mer information: direktör Minna Karvonen, tfn 0295 330 142