Hoppa till innehåll

Finland fryser högskole- och forskningssamarbetet med Ryssland – ukrainska studerande i Finland får stöd

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 9.3.2022 13.38
Pressmeddelande

Onsdagen den 9 mars fattade forsknings- och kulturminister Antti Kurvinen beslut om den finländska högskoleutbildningens och forskningens nya riktlinjer i fråga om Ryssland och om beredningen av stöd till Ukraina.

Undervisnings- och kulturministeriet rekommenderar de finländska högskolorna att avhålla sig från allt högskole- och forskningssamarbete med ryska partnerorganisationer. Riktlinjen är att nya projekt inte ska inledas och att existerande samarbete mellan organisationerna ska avbrytas tills vidare. Samtidigt fryses behandlingen av nya initiativ som anknyter till myndighetssamarbetet mellan Finland och Ryssland eller Belarus.

Minister Kurvinen diskuterade riktlinjerna med högskolornas ledare på onsdagen.

– Tillsammans med högskolefältet inriktar vi åtgärder mot ryska staten som invaderat Ukraina, säger minister Antti Kurvinen.

– Våra åtgärder är inriktade till stöd för Ukraina, inte mot ryska studerande och forskare. Det är även i fortsättningen möjligt att söka sig till Finland för studier eller forskning oberoende av nationalitet, konstaterar Kurvinen.

Enligt minister Kurvinen ämnar Finland stödja Ukraina och ukrainarna även inom högskoleutbildning och forskningssamarbete. Undervisnings- och kulturministeriet bereder i samarbete med högskolorna åtgärder för att stödja ukrainska studerande, anställda vid högskolorna och forskare och för att erbjuda dem som flyr kriget möjligheter att studera eller arbeta i Finland.

Förhoppningen är att högskolorna ska erbjuda psykiskt stöd för att lätta den ångest som krisen i Ukraina orsakar. Dessutom ska de aktivt informera studerande och anställda om möjligheten att få stöd. Stöd erbjuds särskilt till ukrainska studerande och anställda.

Finland stöder också Europeiska kommissionens beslut att avbryta samarbetet med ryska och belarusiska partner inom EU:s utbildnings- och forskningsprogram.

Europeiska kommissionen har fryst förhandlingarna om nya projekt med ryska och belarusiska organisationer i fråga om de första ansökningsomgångarna i programmet Horisont Europa och utbetalningarna till Ryssland och Belarus inom de pågående projekten i programmet Horisont 2020.

Ytterligare information:

  • Atte Jääskeläinen, överdirektör, tfn 0295 330 309
  • Jirka Hakala, specialmedarbetare, tfn 050 478 0726
  • Maarit Palonen, undervisningsråd, tfn 0295 330 243
  • Tomi Halonen, undervisningsråd, tfn 0295 330 095
     

 

Antti Kurvinen Forskning Högskoleutbildning och forskning Utbildning