Hoppa till innehåll

Idrottsministermötet: Ryssland och Belarus ska uteslutas ur internationella grenförbund

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 8.7.2022 10.43
Nyhet

Idrottsministrarna från 35 länder gav torsdagen den 30 juni ett andra gemensamt uttalande, i vilket länderna kräver att Rysslands och Belarus nationella idrottsorgan ska uteslutas ur de internationella grenförbunden. Länderna gav sitt första uttalande i mars.

Idrottsministrarna samlades till ett distansmöte på torsdagen och beslutade enhälligt att utarbeta ett uttalande. Enligt uttalandet ska Rysslands och Belarus nationella idrottsorgan uteslutas ur de internationella grenförbunden. Därtill ska företrädarna för Ryssland och Belarus fråntas sina poster i de internationella grenförbunden, som i styrelser och organisationskommittéer.

Nationella och internationella idrottsförbund ska överväga att upphöra med sportsändningar till Ryssland och Belarus.

Om nationella och internationella idrottsförbund och andra arrangörer av evenemang beslutar tillåta att idrottare från Ryssland och Belarus (inklusive idrottare, tjänstemän och managers) deltar i idrottsevenemang, är det enligt idrottsministrarna klart att dessa inte representerar staterna Ryssland eller Belarus.

Användningen av Rysslands och Belarus officiella statsflaggor, symboler och nationalsånger ska också förbjudas.

Uttalandet uppmanar alla internationella grenförbund att beakta dessa principer. Begränsningarna ska gälla tills ett samarbete som är förenligt med internationella regler åter är möjligt.

Respekt för mänskliga rättigheter och fredliga förbindelser mellan stater är grunden för internationell idrott, konstaterar ministrarna i uttalandet. I uttalande uppmuntras det internationella idrottssamfundet att fortsättningsvis visa solidaritet med Ukrainas folk genom att i mån av möjlighet stödja den ukrainska idrottens fortsättning och återuppbyggnad.

Uttalande

Mer information:  Tiina Kivisaari, direktör, tfn 0295 330 178